Austria – wykład prof. dr. hab. Włodzimierza Borodzieja

2018-10-23, godz. 18:00
A-
A+
Historia Austrii nie jest ani mniej, ani bardziej skomplikowana niż dzieje jej sąsiadów. Tzw. I Republika (1918–1938) trzykrotnie zmieniała nazwę. Była jednym wielkim polem eksperymentów społecznych i ideologicznych, forum starcia sił tradycyjnie zwaśnionych i całkiem nowych. Z doświadczenia II wojny światowej polityczne elity wyciągnęły wnioski, czyniące z tzw. II Republiki (od 1945 r. do dziś) kraj unikalny w skali Europy, nie tylko Środkowej. W roku 2018 Austria ponownie – jak monarchia habsburska – jawi się miejscem eksperymentu ważnego dla nas wszystkich, którego wynik nadal pozostaje otwarty.

Wykład organizowany jest w ramach Dni Austrii przez MCK i Konsulat Generalny Austrii w Krakowie.

Prof. dr hab. Włodzimierz Borodziej (ur. 1956 r.) – magisterium w Instytucie Historii Uniwersytetu Warszawskiego 1979, doktorat i habilitacja tamże 1984 i 1991, profesor od 1996, profesor zwyczajny od 2004. Zatrudniony w IH UW od 1979. Urlopowany w okresie 1991–1994 w związku z pełnieniem funkcji dyrektora generalnego w Kancelarii Sejmu RP. Prorektor UW 1999-2002. Gościnnie wykładał na Uniwersytecie w Marburgu oraz Uniwersytecie im. Schillera w Jenie. Do 2016 dyrektor Imre Kertész Kolleg w Jenie, od 2016 – przewodniczący Rady Naukowej IKK. Redaktor naczelny serii Polskie Dokumenty Dyplomatyczne, wydawanej przez Polski Instytut Spraw Międzynarodowych (od 2005 r. do 2017 r. 24 tomy). Był przewodniczącym rady naukowej Centrum Badań Historycznych w Berlinie, jednostki PAN, a także członkiem Komitetu Nauk Historycznych PAN. Powołany na przewodniczącego Rady Naukowej Domu Historii Europejskiej w Brukseli.

Cykl wykładów 1918. Kultura nowej Europy stanowić będzie rodzaj wprowadzenia do historii i kultury krajów Europy Środkowej w okresie międzywojennym. Choć traktat wersalski przyniósł Europie upragniony pokój, a wielu narodom wolność, to jego postanowienia stanowiły także przyczynę rozczarowań. Kolejne wykłady nakreślać będą różnorodność sytuacji politycznej i społecznej w poszczególnych państwach po I wojnie światowej oraz ukazywać jak nowe realia odcisnęły się w kulturze i sztuce. Cykl towarzyszy wystawie Architektura niepodległości w Europie Środkowej, która prezentowana będzie  w MCK od 9 listopada br.

×
Dodano do koszyka:

Kontynuuj zakupy Przejdź do koszyka