Angażując publiczność – nowy moduł szkoleniowy programu ECHOCAST

Logo ECHOCAST i nowy moduł Angażując publiczność
A-
A+

W ramach programu ECHOCAST Polska, zapewniającego szkolenia dla pracowników instytucji kultury, powstał nowy moduł Angażując publiczność. Międzynarodowe Centrum Kultury było jedną z ośmiu instytucji zaangażowanych w jego powstanie.

Szkolenie dedykowane jest edukatorom muzealnym i przewodnikom, a także kuratorom, rekonstruktorom i wszystkim osobom zajmującym się edukacją w muzeach. Jego celem jest wyposażenie uczestników w wiedzę i umiejętności dotyczących tworzenia i realizacji różnych rodzajów zajęć edukacyjnych oraz oprowadzania wycieczek po muzeach i interpretacji dziedzictwa.

Nad jego zwartością pracowały muzealniczki, edukatorki z muzeów narodowych, współprowadzonych instytucji kultury oraz muzeów samorządowych o zróżnicowanym profilu zbiorów. Dzięki zespołowej pracy udało się wypracować wszechstronne materiały szkoleniowe, umożliwiająca skuteczne przygotowanie pracowników muzeów do oprowadzanie gości i prowadzenia zajęć edukacyjnych.

Powstanie modułu Angażując publiczność poprzedziło badanie, którego celem było zdiagnozowanie potrzeb edukacyjnych oraz stosowanych rozwiązań podnoszących kompetencje w zakresie edukacji muzealnej. Przed przystąpieniem do tworzenia szkolenia rozpoznano dobre praktyki w zakresie organizacji działań edukacyjnych w wybranych polskich muzeach. Biorąc pod uwagę wyniki badań oraz istniejące rozwiązania edukacyjne opracowano zawartość modułu, który pozwala w sposób praktyczny przygotować pracowników muzeum do angażowania publiczności w proces interpretacji dziedzictwa.

Zakres szkolenia:

  • charakterystyka muzeum: cele i rodzaje muzeów, poznanie wizji i misji instytucji, edukacyjna rola muzeów
  • edukacja muzealna: charakterystyka i cele edukacji muzealnej, teorie wiedzy i uczenia się w praktyce muzealnej, metody pracy z publicznością w różnym wieku
  • komunikacja: narzędzia skutecznej komunikacji, warsztat dobrego prelegenta
  • praca z grupą i jej opiekunem
  • rozwiązywanie trudnych sytuacji i radzenie sobie ze stresem
  • budowanie opowieści

Czas szkolenia: 3 dni      

Dla kogo:

  • edukatorów muzealnych, przewodników, rekonstruktorów, kuratorów i wszystkich osób prowadzących zajęcia edukacyjne w muzeach
  • osób rozpoczynających swoją przygodę edukacyjną z publicznością
  • osób posiadając dużą wiedzę o kolekcji muzeum, które nie przechodziły szkoleń z zakresu edukacji muzealnej

Autorki modułu: Dorota Bill-Skorupa, Aleksandra Głowacz, Barbara Gołębiowska, Magdalena Jabłońska-Nowak, Katarzyna Liwak-Rybak, Angelika Madura, Agnieszka Piórkowska, Bożena Pysiewicz.
 

Instytucje zaangażowane w powstanie modułu

    
   

×
Dodano do koszyka:

Kontynuuj zakupy Przejdź do koszyka