Europejski Rok Dziedzictwa Kulturowego 2018

2016-08-30
30 sierpnia Komisja Europejska przedstawiła Parlamentowi Europejskiemu i Radzie UE propozycję ogłoszenia roku 2018 Europejskim Rokiem Dziedzictwa Kulturowego. „Nasze dziedzictwo kulturowe to więcej niż pamięć o przeszłości; to klucz do naszej przyszłości. Europejski Rok Dziedzictwa Kulturowego będzie okazją do uświadomienia sobie społecznej i ekonomicznej wagi dziedzictwa oraz do promocji europejskiej wiedzy i umiejętności w tym sektorze”, powiedział Komisarz ds. Edukacji, Kultury, Młodzieży i Sportu Tibor Navracsics. Celem przedsięwzięcia ma być wspieranie wysiłków na rzecz ochrony, wykorzystania, waloryzacji i promocji dziedzictwa europejskiego. Szczególna uwaga będzie poświęcona dziedzictwu w kontekście rozwoju społeczno-ekonomicznego, jego roli w budowaniu relacji zewnętrznych UE oraz promocji różnorodności kulturowej i dialogu. Służyć temu będą konferencje, spotkania, debaty, kampanie społeczne, jak również wymiany dobrych praktyk i badania naukowe, odbywające się we wszystkich państwach członkowskich UE. Jednym z kluczowych dokumentów, które przyczyniły się do desygnacji roku 2018 Europejskim Rokiem Dziedzictwa Kulturowego, był raport „Cultural Heritage Counts for Europe”, przygotowany przez Międzynarodowe Centrum Kultury oraz Katolicki Uniwersytet Lowański wraz z konsorcjum kierowanym przez Europa Nostra w ramach programu wspólnotowego Kultura 2007-2013.

Przeczytaj propozycję decyzji
×
Dodano do koszyka:

Kontynuuj zakupy Przejdź do koszyka