Polacy w Lipawie - historia znana, nieznana, zapomniana

A-
A+
Biblioteka MCK otrzymała w darze od naszego partnera Narodowego Instytutu Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA, unikatową publikację wydaną w 2018 r. przez tę instytucję. Jest nią wyróżniona Nagrodą Przeglądu Wschodniego za rok 2018 bogato ilustrowana dwujęzyczna polsko-łotewska monografia autorstwa Marka Głuszki pt. Polacy w Lipawie  - historia znana, nieznana, zapomniana / PoĮi Liepājā – zināmā, nezināmā, aizmirstā vēsture.

To pierwsze tak obszerne opracowanie dziejów polskiej społeczności w trzecim co do wielkości na Łotwie, a pierwszym w Kurlandii mieście, stanowiące swego rodzaju podsumowanie wspólnej drogi w 100 lecie proklamowania niepodległości przez Łotwę, a przez Polskę jej odzyskania.

Książkę otwiera rys historyczny ukazujący rozwój nadbałtyckiej Lipawy po 1860 r., z naciskiem na jej charakter nadmorskiego portu i kurortu oraz ważnego ośrodka emigracyjnego, zwłaszcza w latach I wojny światowej. W kolejnych rozdziałach autor przybliża rolę Polaków w życiu społeczno-politycznym i gospodarczym miasta oraz ich udział w jego życiu artystycznym (od lat 70. XIX w. do 1918 r.). Następnie przedstawia polskie szkolnictwo oraz jedenastoletnie dzieje Konsulatu Polskiego w Lipawie (1920-1931). Uzupełnieniem tych rozważań są dwa końcowe rozdziały. Jedne z nich omawia losy lipawskich Polaków po roku 1940, drugi zaś stanowi swoisty przewodnik ułatwiający wędrówkę polskimi śladami po współczesnym mieście.

Publikacja poruszająca mało u nas znane wątki oraz wydobywająca z zapomnienia ważne dla polskiej historii i kultury postacie opatrzona została ułatwiającymi orientację w temacie aneksami oraz indeksem. Wyróżnia się też piękną szatą edytorską projektu Katarzyny Brzostowskiej.

Zapraszamy naszych Czytelników do lektury!
×
Dodano do koszyka:

Kontynuuj zakupy Przejdź do koszyka