Tłumacz Migam - Międzynarodowe Centrum Kultury Svg Vector Icons : http://www.onlinewebfonts.com/icon Tekst łatwy do czytania i rozumienia Informacje dla zwiedzających

Biblioteka MCK z najnowocześniejszym systemem bibliotecznym

Zdjęcie wnętrza Biblioteki MCK. Regały z książkami i paprotka.
A-
A+

Biblioteka Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie wdrożyła najnowocześniejszy system Alma i rozpoczęła współkatalogowanie z Biblioteką Narodową – Centralną Biblioteką Państwa. Szeroka współpraca w ramach ogólnokrajowej sieci bibliotecznej, możliwa dzięki realizacji jednolitych zasad katalogowania zbiorów, przynosi korzyści zarówno pracownikom bibliotek, mogącym efektywniej zarządzać zbiorami, jak i czytelnikom, którzy zyskują szerszy, szybszy i bardziej przejrzysty dostęp do informacji.

 

Specjalistyczna Biblioteka MCK (mająca status biblioteki naukowej) stanowi integralną część Instytutu Dziedzictwa Europejskiego MCK. Gromadzi polską i zagraniczną literaturę naukową z zakresu dziedzictwa kulturowego i filozofii zarządzania nim, w szczególności: historii i teorii kultury, historii, pamięci i tożsamości Europy Środkowej i Wschodniej, sztuki, architektury, urbanistyki, zarządzania miastami historycznymi, ochrony zabytków, dziedzictwa kulturowego w kontekście ekonomii, etnografii i tradycji regionów Europy, mniejszości narodowych oraz dialogu międzykulturowego. Wiele z tych publikacji pozyskanych zostało drogą wymiany z zagranicznymi instytucjami partnerskimi. Znaczącą kolekcję stanowią również galicjana i zbiory kartograficzne (w tym niemieckie wydania okupacyjne kilkuset map topograficznych ziem polskich). Warto nadmienić, że własny dorobek wydawniczy MCK udostępniany jest sukcesywnie w bibliotece cyfrowej polona.pl.

 

W rezultacie implementacji systemu w kolejnych bibliotekach (w tym w Bibliotece MCK) poszerzeniu uległa strefa wspólna pracy placówek uczestniczących w projekcie, mająca za główny cel współkatalogowanie w czasie rzeczywistym według jednolitych przepisów katalogowania (wykorzystujących Deskryptory Biblioteki Narodowej). Dzięki wdrożeniu nowego systemu wzbogaciły się zasoby wyszukiwarki katalogi.bn.org.pl, skupiającej obecnie nie tylko połączone katalogi Centralnej Biblioteki Państwa, Biblioteki Jagiellońskiej wraz z bibliotekami wydziałowymi i instytutowymi Uniwersytetu Jagiellońskiego, dwóch bibliotek wojewódzkich – w Kielcach i w Lublinie, Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu wraz ze wszystkimi bibliotekami specjalistycznymi Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Biblioteki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, ale także katalogi 109 bibliotek, które dołączyły w 2022 roku w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. W tym gronie znalazła się również Biblioteka MCK, która wzbogaciła zasób Połączonych katalogów BN liczący 12,5 miliona rekordów bibliograficznych i 25 milionów jednostek o kolejne zbiory.

 

Biblioteka Narodowa, jako operator Priorytetu 1. Kierunku Interwencji 1.2. Budowa ogólnokrajowej sieci bibliotecznej poprzez zintegrowany system zarządzania zasobami bibliotek w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021–2025”, pokrywa koszty utrzymania systemu.

 

Zachęcamy do odkrywania bogactwa piśmiennictwa polskiego dostępnego w połączonych katalogach pod adresem https://katalogi.bn.org.pl/.


×
Dodano do koszyka:

Kontynuuj zakupy Przejdź do koszyka