Tłumacz Migam - Międzynarodowe Centrum Kultury Svg Vector Icons : http://www.onlinewebfonts.com/icon Tekst łatwy do czytania i rozumienia Informacje dla zwiedzających
Studia podyplomowe
A-
A+
Głównym celem naszych studiów jest przygotowanie absolwentów do nowoczesnego działania w instytucjach kultury i do mądrego zarządzania zasobami dziedzictwa, tego materialnego jak i niematerialnego. 

O ile zabytki należą do przeszłości, o tyle dziedzictwo służy współczesnym celom. Dziedzictwo to nie tylko materia, w coraz większym stopniu to niematerialne dobra kultury. Ale dziedzictwo to przede wszystkim ludzie – dziedzictwo to my. Nasza pamięć, nasz wybór i nasza tożsamość.

 
Prof. dr hab. Jacek Purchla
Przewodniczący Polskiego Komitetu ds. UNESCO w latach 2015–2020
Wykładowca Akademii Dziedzictwa

Naszymi wykładowcami są praktycy, którzy z sukcesem zarządzają dużymi muzeami. Studentom podpowiadają zatem pragmatyczne rozwiązania, jak skutecznie zdobywać środki finansowe, jak dobrze komunikować się z publicznością. Prowadzone w trakcie studiów warsztaty  odbywają się w najciekawszych muzeach i instytucjach w całym kraju, jak Muzeum Sztuki w Łodzi, Pałac w Wilanowie czy Muzeum Warszawy.


Dr Michał Wiśniewski
Kierownik Ośrodka Edukacji Akademia Dziedzictwa
Wykładowca Akademii Dziedzictwa
Grafika w kolorze czerwonym z nazwą wydarzenia.

Opis studiów i adresaci

Akademia Dziedzictwa to studia podyplomowe poświęcone zarządzaniu dobrami kultury oraz promocji dziedzictwa kulturowego.
Grafika w kolorze czerwonym z nazwą wydarzenia.

Program

Wykłady i seminaria obejmują zagadnienia ekonomiczne, prawne, społeczne i polityczne, które tworzą podstawy nowoczesnej filozofii ochrony dziedzictwa. Słuchacze przechodzą szkolenie z zakresu metod ochrony dziedzictwa kulturowego i zarządzania jego zasobami. Częścią programu są warsztaty terenowe prowadzone przy obiektach zabytkowych, wyjazdowe warsztaty poświęcone zarządzaniu instytucjami kultury oraz końcowy objazd studyjny.
Grafika w kolorze czerwonym z nazwą wydarzenia.

Kadra

Kadrę naukową Akademii stanowią praktycy: dyrektorzy, kuratorzy i konserwatorzy zespołów zabytkowych i kolekcji muzealnych, autorzy licznych publikacji z zakresu ochrony dziedzictwa oraz rewitalizacji zespołów zabytkowych.
Grafika w kolorze czerwonym z nazwą wydarzenia.

Rekrutacja i opłaty

Rekrutacja na studia podyplomowe wymaga wypełnienia formularza zgłoszeniowego. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.
Grafika w kolorze czerwonym z nazwą wydarzenia.

Wykłady otwarte Akademii Dziedzictwa

Seria spotkań otwartych dla szerokiej publiczności, która ma na celu popularyzację programu studiów oraz prezentację pracy i dorobku współpracowników MCK z Polski i z zagranicy.
×
Dodano do koszyka:

Kontynuuj zakupy Przejdź do koszyka