Ogłoszenie I z otwarcia ofert na usługę społeczną – świadczenie usług hotelowych

Ogłoszenie z otwarcia ofert na usługę społeczną – świadczenie usług hotelowych
(dot. ogłoszenia I z dnia 09 stycznia 2018 r)

Działając na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2017 poz. 1579 z późn. zm) Zamawiający – Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie informuje, że postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług hotelarskich oraz noclegowych wraz ze śniadaniem rozpoczętym w dniu 9 stycznia br., do dnia składania ofert tj. 15 stycznia 2018 r., do godziny 11.00 wpłynęły następujące oferty:

1. Pkt. 3.1.1 IWZ – w okresie od dnia 25 stycznia do dnia 26 stycznia 2018r. ( 1 doba ) 10 pokoi jednoosobowych lub dwuosobowych do pojedynczego wykorzystania – wpłynęły następujące oferty:

1) HTI Sp. z o.o. (Hotel Golden Tulip Krakow City Center ),
2) UP Hotel (Hotel Matejko),
3) Donimirski Pałac Pugetów Business Center ( Hotel Polski pod Białym Orłem).

2. Pkt. 3.1.2 IWZ – w okresie od dnia 27 stycznia do dnia 28 stycznia 2018 r. ( 1 doba ) jeden pokój jednoosobowy lub dwuosobowy do pojedynczego wykorzystania – wpłynęły następujące oferty:

1) Grand Ascot Sp. z o.o. (Grand Ascot Hotel),
2) HTI Sp. z o.o. (Hotel Golden Tulip Krakow City Center),
3) UP Hotel (Hotel Matejko).

3. Pkt. 3.1.3 IWZ w okresie od dnia 01 lutego do dnia 03 luty 2018 r. (2 doby) jeden pokój jednoosobowy lub dwuosobowy do pojedynczego wykorzystania – wpłynęły następujące oferty:

1) Grand Ascot Sp. z o.o. (Grand Ascot Hotel),
2) HTI Sp. z o.o. (Hotel Golden Tulip Krakow City Center),
3) UP Hotel (Hotel Puro),
4) Donimirski Pałac Pugetów Business Center (Hotel Polski pod Białym Orłem).

4. Pkt. 3.1.4 IWZ w okresie od dnia 10 marca do dnia 11 marca 2018 r. (3 doby) jeden pokój jednoosobowy lub dwuosobowy do pojedynczego wykorzystania – wpłynęły następujące oferty:

1) Grand Ascot Sp. z o.o. (Grand Ascot Hotel),
2) HTI Sp. z o.o. (Hotel Golden Tulip Krakow City Center),
3) UP Hotel (Hotel Matejko).

5. Pkt. 3.1.5 IWZ w okresie od dnia 11 marca do dnia 14 marca 2018 r. ( 3 doby) 14 pokoi jednoosobowych lub dwuosobowych do pojedynczego wykorzystania – wpłynęły następujące oferty:

1)Grand Ascot Sp. z o.o. ( Grand Ascot Hotel),
2) HTI Sp. z o.o. ( Hotel Golden Tulip Krakow City Center),
3) UP Hotel ( Hotel Matejko).

3.1.6 w okresie od dnia 22 marca do dnia 23 marca 2018 r. (1 doba) osiem pokoi jednoosobowych lub dwuosobowych do pojedynczego wykorzystania – wpłynęły następujące oferty:

1)Grand Ascot Sp. z o.o. ( Grand Ascot Hotel),
2) HTI Sp. z o.o. ( Hotel Golden Tulip Krakow City Center),
3) UP Hotel ( Hotel Matejko),
4)B. T. ZNP Logostour Sp. z o.o. (Hotel Logos).

3.1.7 w okresie od dnia 24 marca do 25 marca 2018 r. ( 1 doba) jeden pokój jednoosobowy lub dwuosobowy do pojedynczego wykorzystania – wpłynęły następujące oferty:

1)Grand Ascot Sp. z o.o. ( Grand Ascot Hotel),
2) HTI Sp. z o.o. ( Hotel Golden Tulip Krakow City Center),
3) UP Hotel ( Hotel Matejko).

O wyborze najkorzystniejszych ofert Zamawiający, poinformuje na swojej stronie internetowej do 17.01.2017 r.


×
Dodano do koszyka:

Kontynuuj zakupy Przejdź do koszyka