Ogłoszenie (I) z dnia 17.01.2018 r. o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu ZP/I/US/2018

Działając na podstawie art. 138o ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2017 poz. 1579 z późn. zm) Zamawiający – Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług hotelarskich oraz noclegowych wraz ze śniadaniem - rozpoczętym ogłoszeniem na stronie www.mck.krakow.pl w dniu 9 stycznia br. - dokonano wyboru najkorzystniejszych ofert.

Przyznana punktacja oraz informacja o wybranej, najkorzystniejszej ofercie:

1. Pkt. 3.1.1 IWZ – w okresie od dnia 25 stycznia do dnia 26 stycznia 2018 r. (1 doba) 10 pokoi jednoosobowych lub dwuosobowych do pojedynczego wykorzystania:

Zamawiający wybrał: Donimirski Pałac Pugetów Business Center (Hotel Polski pod Białym Orłem) – oferta jako jedyna spełnia warunek wymagany przez Zamawiającego dotyczący odległości 0,5 km hotelu od Dworca Głównego w Krakowie równocześnie z warunkiem odległości 5 minut spacerem od siedziby Zamawiającego.

2. Pkt. 3.1.2 IWZ – w okresie od dnia 27 stycznia do dnia 28 stycznia 2018 r. (1 doba) jeden pokój jednoosobowy lub dwuosobowy do pojedynczego wykorzystania, oferty otrzymały następująca liczbę punktów:

1) Grand Ascot (Grand Ascot Hotel)- 84 punkty.
2) Up Hotel (Hotel Matejko) -70 punktów
3) HTI Sp. z o.o.(Hotel Golden Tulip Krakow City Center) – 62 punkty

Zamawiający wybrał jako najkorzystniejszą ofertę Grand Ascot (Grand Ascot Hotel)

3. Pkt. 3.1.3 IWZ - w okresie od dnia 01 lutego do dnia 03 lutego 2018 r. (2 doby) jeden pokój jednoosobowy lub dwuosobowy do pojedynczego wykorzystania, oferty otrzymały następującą liczbę punktów:

1) Donimirski Pałac Pugetów Business Center (Hotel Polski pod Białym Orłem) -100 punktów
2) Grand Ascot (Grand Ascot Hotel)-82 punkty
3) HTI Sp. z o.o. (Hotel Golden Tulip Krakow City Center) – 60 punktów
4) Up Hotel (Hotel Puro) – 50 punktów

Zamawiający wybrał jako najkorzystniejszą ofertę Donimirski Pałac Pugetów Business Center (Hotel pod Białym Orłem).

4. Pkt. 3.1.4 IWZ – w okresie od dnia 10 marca do dnia 11 marca 2018 r. (1 doba) jeden pokój jednoosobowy lub dwuosobowy do pojedynczego wykorzystania, oferty otrzymały następująca liczbę punktów:

1) Grand Ascot (Grand Ascot Hotel)- 84 punkty.
2) Up Hotel (Hotel Matejko) -70 punktów
3) HTI Sp. z o.o.(Hotel Golden Tulip Krakow City Center) – 62 punkty

Zamawiający wybrał jako najkorzystniejszą ofertę Grand Ascot (Grand Ascot Hotel)

5. Pkt. 3.1.5 IWZ – w okresie od dnia 11 marca do dnia 14 marca 2018 r. (3 doby) 14 pokoi jednoosobowych lub dwuosobowych do pojedynczego wykorzystania, oferty otrzymały następującą liczbę punktów:

1) Up Hotel (Hotel Matejko) -70 punktów
2) Grand Ascot (Grand Ascot Hotel) – 64 punkty
3) HTI Sp. z o.o. (Hotel Golden Tulip Krakow City Center)- 62 punkty

Zamawiający wybrał jako najkorzystniejszą ofertę : Up Hotel (Hotel Matejko)

6. Pkt. 3.1.6 w okresie od dnia 22 marca do dnia 23 marca 2018 r. (1 doba) osiem pokoi jednoosobowych lub dwuosobowych do pojedynczego wykorzystania, oferty otrzymały następująca liczbę punktów:

1) B.T. ZNP Logostour Sp. z o.o. (Hotel Logos) – 90 punktów
2) Up Hotel (Hotel Matejko) - 64 punkty
3) Grand Ascot (Hotel Grand Ascot) – 59 punktów
4) HTI (Hotel Golden Tulip Krakow City Center) – 57 punktów

Zamawiający wybrał jako najkorzystniejszą ofertę: B.T. ZNP Logostour Sp. z o.o.

7. Punkt. 3.1.7 w okresie od dnia 24 marca do 25 marca 2018 r. (1 doba) jeden jednoosobowy lub dwuosobowy do pojedynczego wykorzystania , oferty otrzymały następującą liczbę punktów :

1) Grand Ascot (Grand Ascot Hotel)- 84 punkty.
2) Up Hotel (Hotel Matejko) -70 punktów
3) HTI Sp. z o.o.(Hotel Golden Tulip Krakow City Center) – 62 punkty

Zamawiający wybrał jako najkorzystniejszą ofertę Grand Ascot (Grand Ascot Hotel)

Wszystkim Wykonawcom uczestniczącym w powyższym postępowaniu bardzo dziękujemy za udział oraz zachęcamy do wzięcia udziału w kolejnych naszych postępowaniach dotyczących usług hotelowych.


×
Dodano do koszyka:

Kontynuuj zakupy Przejdź do koszyka