05.03.2019 - Informacja z otwarcia ofert i o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja z otwarcia ofert i o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn „Słowacy. Stulecie dłuższe niż sto lat” (W-271-1-2/2019)

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2018 poz. 1986) Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie zawiadamia, że w postępowaniu przeprowadzonym w trybie zapytania o cenę, określonym w art. 69-73  ustawy –  pn. dostawę książki pt. „Słowacy. Stulecie dłuższe niż sto lat”, kod CPV 22110000-4, dnia 22.02.2019 nastąpiło otwarcie ofert. W związku z tym faktem Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie informuje że:
  1. Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia to: 15.225 zł brutto
  2. w terminie złożone zostały oferty: 
  • Drukarnia Skleniarz, ul. Lea 118, 30-133 Kraków – 21.420,00 zł brutto
  • Drukarnia Moś i Łuczak, ul. Piwna 1, 61-065 Poznań – 18.375,00 z brutto
Na podstawie art. 72 ust. 2   Zamawiający wybrał jako najkorzystniejszą ofertę, ofertę z najniższą ceną Drukarnia Moś i Łuczak, ul. Piwna 1, 61-065 Poznań – 18.375,00 z brutto 

×
Dodano do koszyka:

Kontynuuj zakupy Przejdź do koszyka