9.01.2017 - Informacja o wyborze oferty

W-471-1-1/17 Kraków, dnia 09.01.2017 roku


Wg rozdzielnika


Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie uprzejmie informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę, określonym w art. 69 –73 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164, zm. Dz. U. z 2016 r., poz. 1020) – którego przedmiotem będzie
dostawa towarów w postaci książki wykonanej w nakładzie 700 egzemplarzy oznaczonej ISBN (międzynarodowym standardowym numerem) pt. Joseph Rykwert „Idea miasta” wytworzonego w produkcji poligraficznej, kod cpv 22110000-4
zamawiający wybrał ze względu na zaoferowanie najniższej ceny – tj. 15 435 zł brutto za całość zamówienia: Drukarnię Skleniarz, ul. J. Lea 118, 30-133 Kraków


Pozostałe oferty:
Zakład Poligraficzny Moś&Łuczak sp.j., ul. Piwna 1, 61-065 Poznań – 15 624 zł brutto

Podpisanie umowy nastąpi w siedzibie MCK, 13.01.2017 r. o godz. 12.00, p. 410.

Dziękujemy za wzięcie udziału w postępowaniu.
×
Dodano do koszyka:

Kontynuuj zakupy Przejdź do koszyka