6.08.2018 - Informacja o wyborze oferty

W-271-1-6/2018 Kraków, dnia 06.08.2018 roku


Informacja z otwarcia ofert i o wyborze najkorzystniejszej oferty
w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. „Zmiana warty”
Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2017 poz. 1579) Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie zawiadamia, że w postępowaniu przeprowadzonym w trybie zapytania o cenę, określonym w art. 69-73 ustawy – pn. „Zmiana warty” (przedmiot zamówienia) kod CPV 22110000-4 dnia 06.08.2018 nastąpiło otwarcie ofert. W związku z tym faktem Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie informuje że:
1) Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia to: 18.900 brutto
2) w terminie złożone zostały oferty:
1. Drukarnia Skleniarz, ul. Lea 118, 30-133 Kraków – 14.175 zł brutto
2. Drukarnia Dagradruk, ul. Lazurowa 1 31-343 Kraków – 15.015 zł brutto
Na podstawie art. 72 ust. 2 Zamawiający wybrał jako najkorzystniejszą ofertę, ofertę z najniższą ceną . Drukarnia Skleniarz, ul. Lea 118, 30-133 Kraków – 14.175 zł brutto
×
Dodano do koszyka:

Kontynuuj zakupy Przejdź do koszyka