5.06.2017 - Informacja o wyborze oferty

 Numer sprawy:

ZP/008/W/2017                                                                                                                       Kraków, 05.06.2017 r.

 

Informacja dotycząca otwarcia ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty

Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2015 poz.2164 z późn. zm.)  uprzejmie informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  w trybie zapytania o cenę art. 69 –73, którego przedmiotem jest  dostawa towarów w postaci wykonanej w nakładzie 400 egzemplarzy książki oznaczonej ISBN (międzynarodowym standardowym numerem) pt. Cracovie dans l’Europe du Centrewytworzonych w produkcji poligraficznej, kod CPV (drukowane książki) 22110000-4, oznaczenie PKWiU – ex.22.11 zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia 30 000 zł netto.

Do upływu terminu składania ofert w dniu 05.06.2017 r. wpłynęły następujące oferty:

 

1. Drukarnia Skleniarz, ul. J. Lea 118, 30-133 Kraków, cena: 21 000,00 zł brutto

 

2. Zakład Graficzny Colonel Spółka Akcyjna, ul. Dąbrowskiego 16, 30-532 Kraków, cena: 22 041,60 zł brutto

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy PZP Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie informuje:

 

- iż jako najkorzystniejszą wybrał ofertę Drukarni Skleniarz, ul. J. Lea 118, 30-133 Kraków, która przedstawiła  najniższą cenę ( art.72 ust. 2 p.z.p.)

 

 

 

×
Dodano do koszyka:

Kontynuuj zakupy Przejdź do koszyka