4.12.2017 - Informacja z otwarcia ofert i o wyborze najkorzystniejszej oferty

Numer sprawy:
ZP/P/016/W/2017 Kraków, 04.12.2017 r.

Informacja z otwarcia ofert i o wyborze najkorzystniejszej oferty
w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. P/016/W/2017, dostawa towarów w postaci wydrukowanych egzemplarzy książki „Bibliografia dorobku naukowego pracowników Międzynarodowego Centrum Kultury 1991–2016”
Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie zawiadamia, że w postępowaniu przeprowadzonym w trybie zapytania o cenę, określonym w art. 69-73 ustawy – pn. P/016/W/2017, dostawa towarów w postaci wydrukowanych egzemplarzy książki „Bibliografia dorobku naukowego pracowników Międzynarodowego Centrum Kultury 1991–2016” w nakładzie 300 egzemplarzy, CPV kod 22110000-4, dnia 04.12.2017 r. nastąpiło otwarcie ofert. W związku z tym faktem Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie informuje że:
1) kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, to: 9000 zł netto;
2) w terminie złożone zostały oferty:
1. Drukarnia „Know-How” Piotr Kaczmarczyk, Ul. Chełmońskiego 255, Kraków 31-348, cena: 7373,50 zł brutto;
2. Zakład Poligraficzny Moś i Łuczak sp.j., ul. Piwna 1, 61-065 Poznań, cena: 10300,50 zł brutto.
Na podstawie art. 92 ust. 2 Zamawiający informuje, iż jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Drukarni „Know-How” Piotr Kaczmarczyk, ul. Chełmońskiego 255, Kraków 31-348.
Na podstawie art. 72 ust. 2 Zamawiający wybrał jako najkorzystniejszą ofertę, ofertę z najniższą ceną:
Drukarnia „Know-How” Piotr Kaczmarczyk, Ul. Chełmońskiego 255, Kraków 31-348, cena: 7373,50 zł brutto.×
Dodano do koszyka:

Kontynuuj zakupy Przejdź do koszyka