3.10.2018 - Informacja z otwarcia ofert i o wyborze najkorzystniejszej oferty

W-271-1-10/2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Kraków, dnia 03.10.2018 roku

 

 

Informacja  z otwarcia ofert i  o wyborze najkorzystniejszej oferty

w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. „Czechy. Instrukcja obsługi”

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2017 poz. 1579) Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie zawiadamia, że w postępowaniu przeprowadzonym w trybie zapytania o cenę, określonym w art. 69-73  ustawy –  pn. „Czechy. Instrukcja obsługi”, kod CPV 22110000-4 dnia 20.08.2018 nastąpiło otwarcie ofert. W związku z tym faktem Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie informuje że:

1)     Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia to: 42.000 brutto

2)      w terminie złożone zostały oferty:

1. Drukarnia Moś i Łuczak, ul. Piwna 1, 61-065 Poznań –44.205 zł brutto

3. Drukarnia Skleniarz, ul. Lea 118, 30-133 Kraków – 55.125,00 zł brutto

 

Na podstawie art. 72 ust. 2   Zamawiający wybrał jako najkorzystniejszą ofertę, ofertę z najniższą ceną Drukarnia Moś i Łuczak, ul. Piwna 1, 61-065 Poznań –44.205 zł brutto

Podpisanie umowy nastąpi w dniu 09.10.2018 o godz. 12.00 w siedzibie Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie.

×
Dodano do koszyka:

Kontynuuj zakupy Przejdź do koszyka