27.11.2018 - Informacja z otwarcia ofert i o wyborze najkorzystniejszej oferty

W-271-1-14/18 Kraków, 27.11.2018


Informacja z otwarcia ofert i o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. DRUK I DOSTAWA KSIĄŻKI P.T. „KOŚCIOŁY I KLASZTORY RZYMSKOKATOLICKIE DAWNEGO WOJEWÓDZTWA TROCKIEGO. GRODNO” CZ. IV., T. 4

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2017 poz. 1579) Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie zawiadamia, że w postępowaniu przeprowadzonym w trybie zapytania o cenę, określonym w art. 69-73 ustawy – pn. Druk i dostawa książki p.t. „Kościoły i klasztory rzymskokatolickie dawnego województwa trockiego. Grodno” cz. IV., t. 4, kod CPV 22110000-4 dnia 27.11.2018 nastąpiło otwarcie ofert.

W związku z tym faktem Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie informuje że:

1) Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia to:
10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).
2) w terminie złożone zostały oferty:

1. Drukarnia SKLENIARZ, ul. J. Lea 118, 30-133 Kraków, cena: 9 450,00 zł brutto

2. Zakład Poligraficzny MOŚ I ŁUCZAK, ul. Piwna 1, 61-065 Poznań, cena: 9 723,00 zł brutto

Na podstawie art. 72 ust. 2 Zamawiający wybrał jako najkorzystniejszą ofertę Drukarni SKLENIARZ, ul. J. Lea 118, 30-133 Kraków, z najniższą ceną 9 450,00 zł brutto.

Podpisanie umowy nastąpi w dniu 04.12.2018 o godz. 12.00 w siedzibie Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie.
×
Dodano do koszyka:

Kontynuuj zakupy Przejdź do koszyka