27.03.2017 - informacja o wyborze oferty

Kraków, 27.03.2017r.

Informacja dotycząca otwarcia ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty

Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2015 poz.2164 z późn. zm.)  uprzejmie informuje, że w prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego  w trybie zapytanie o cenę art. 69 –73 którego przedmiotem jest  dostawa towarów w postaci wykonanych w nakładzie 800 egzemplarzy albumów oznaczonych ISBN (międzynarodowym standardowym numerem) pt. „Zsolnay. Węgierska secesja” wytworzonych w produkcji poligraficznej, kod CPV (drukowanie książki) 22110000-4, oznaczenie PKWiU – ex.22.11 zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia 45 000 zł netto.

Do upływu terminu składania ofert w dniu 27.03.2017 r. wpłynęły następujące oferty:

1. Zakład Poligraficzny Moś & Łuczak Sp. j., 61-065 Poznań, ul. Piwna 1, cena: 55 230,00 zł brutto,

2. Drukarnia SKLENIARZ, Włodzimierz Skleniarz, 30-133 Kraków, ul. Lea 118, cena: 54 390,00 zł brutto

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy PZP Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie informuje:

- iż jako najkorzystniejszą wybrał ofertę Drukarni SKLENIARZ, Włodzimierz Skleniarz, 30-133 Kraków, ul. Lea 118 która przedstawiła  najniższą cenę ( art.72 ust. 2 p.z.p. )

 

 

 

×
Dodano do koszyka:

Kontynuuj zakupy Przejdź do koszyka