25.05.2017 - Informacja dot. otwarcia ofert

Numer sprawy:
ZP/007/W/2017 Kraków, 25.05.2017 r.

Informacja dotycząca otwarcia ofert
Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2015 poz.2164 z późn. zm.) uprzejmie informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę art. 69 –73, którego przedmiotem jest dostawa towarów w postaci wykonanych w nakładzie 600 zafoliowanych egzemplarzy publikacji pt. Rocznik MCK 2016 wytworzonych w produkcji poligraficznej, kod CPV 79800000-2 zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia 12 810 zł brutto.
Do upływu terminu składania ofert w dniu 25.05.2017 r. wpłynęły następujące oferty:

1. Drukarnia Goldruk, ul. Kościuszki 28, 33-300 Nowy Sącz, cena 26 076,00 zł brutto za całość zamówienia.

2. Drukarnia „KNOW-HOW”, ul. Chełmońskiego 255, 30-148 Kraków, cena 30 086,90 zł brutto za całość zamówienia.×
Dodano do koszyka:

Kontynuuj zakupy Przejdź do koszyka