24.11.2016 - informacja o wyborze oferty

W-271-1-20/2016 Kraków, dnia 24.11.2016 roku


Wg rozdzielnika


Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie uprzejmie informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę, określonym w art. 69 –73 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015. 2164 t.j.), którego przedmiotem będzie dostawa towarów w postaci wykonanej w nakładzie 1000 egzemplarzy albumu
oznaczonej ISBN (międzynarodowym standardowym numerem) pt. „Logika lokalności” wytworzonego w produkcji poligraficznej, kod cpv (drukowanie książki)
22110000-4, oznaczenie PKWiU – ex.22.11.
zamawiający wybrał ze względu na zaoferowanie najniższej ceny tj. – 57.750,00 brutto za całość zamówienia:
Drukarnia Skleniarz, ul. Lea 118, 30-133 Kraków

Podpisanie umowy nastąpi w siedzibie MCK, 1.12.2016 r. o godz. 12.00, p. 410.

Pozostałe oferty:
Drukarnia Moś i Łuczak, 61-065 Poznań, ul. Piwna 1 – 68.775,00 brutto
Dziękujemy za wzięcie udziału w postępowaniu.

wniosek opiewa na kwotę 50.000 netto
×
Dodano do koszyka:

Kontynuuj zakupy Przejdź do koszyka