24.09.2018 - Informacja o otwarciu ofert z 14.09.2018

Informacja z otwarcia ofert w dniu 14.09.2018r., w postępowaniu o udzielenie zamówienia

pn. Dostawa towarów w postaci wydrukowanej w nakładzie 1800 egzemplarzy książki pt.

 „Tysiąc skarbów Krakowa”

 

 

 

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2017 poz. 1579) Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie (Zamawiający) zawiadamia, że w postępowaniu przeprowadzonym w trybie zapytania o cenę, określonym w art. 69-73 ustawy - pn. dostawa towarów w postaci wydrukowanej w nakładzie 1800 egzemplarzy książki pt. „Tysiąc skarbów Krakowa”  kod CPV 22110000-4, dnia 14. 09.2018r. nastąpiło otwarcie ofert. W związku z tym faktem Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie informuję że:

 

1)      Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia to 100 000  zł netto,

2)      W terminie złożone zostały następujące oferty:

  1. Włodzimierz Skleniarz Drukarnia Skleniarz, 30-133 Kraków, ul. Lea 118

cena: 137 970 zł brutto

  1. Zakład Poligraficzny Moś & Łuczak sp.j., 61-065 Poznań, ul. Piwna 1

Cena: 152 817 zł brutto

 

 

×
Dodano do koszyka:

Kontynuuj zakupy Przejdź do koszyka