23.11.2017 - Informacja o wyborze oferty


W-271-1-16/17 Kraków, dnia 23.11.2017

Informacja
o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia na druk i dostawę towarów w postaci wydrukowanej książki „Kościoły i klasztory rzymskokatolickie dawnego województwa nowogródzkiego” cz. II, t. 5 (Nowogródek).

Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę, określonym w art. 69 –73 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), na dostawę towarów w postaci wydrukowanej książki p.t. „Kościoły i klasztory rzymskokatolickie dawnego województwa nowogródzkiego” cz. II, t. 5 (Nowogródek) w nakładzie 500 egz. – czyli na przedmiot zamówienia określony szczegółowo w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia MCK z dnia 17.11.2017 roku, oznaczenie przedmiotu zamówienia zgodne z nomenklaturą Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych CPV kod 22110000-4, w dniu 23.11.2017 r. o godz. 12.05 nastąpiło otwarcie ofert.
Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia to 14 000,00 zł netto.
W wyznaczonym terminie złożone zostały 4 oferty:
1. Drukarnia SKLENIARZ, ul. Lea 118, 30-133 Kraków – cena: 15 000,00 zł netto; 15 750,00 zł brutto.
2. Drukarnia GOLDRUK, ul. Kościuszki 28, 33-300 Nowy Sącz – cena: 16 800,00 zł netto; 17 640,00 zł brutto.
3. Zakład Poligraficzny Moś i Łuczak sp.j., ul. Piwna 1, 61-065 Poznań – cena: 17 590,00 zł netto; 18 469,50 zł brutto.
4. Drukarnia PASAŻ, ul. Rydlówka 24, 30-363 Kraków – cena: 14 900,00 zł netto; 15645,00 zł brutto.

Zamawiający informuje, że na podstawie art. 72 ust. 2 wybrał ofertę z najniższą ceną
Drukarni PASAŻ ul. Rydlówka 24, 30-363 Kraków – cena: 14 900,00 zł netto; 15645,00 zł brutto.

Podpisanie umowy nastąpi w dniu 1 grudnia 2017 r. o godz. 12.00 w siedzibie MCK pok. 410.

Dziękujemy za wzięcie udziału w postępowaniu.

×
Dodano do koszyka:

Kontynuuj zakupy Przejdź do koszyka