23.06.2017 - informacja o wyborze oferty

Numer sprawy:
ZP/009/W/2017 Kraków, 23.06.2017 r.

Informacja dotycząca otwarcia ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty
Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2015 poz.2164 z późn. zm.) uprzejmie informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę art. 69 –73, którego przedmiotem jest dostawa towarów w postaci wykonanych w nakładzie 1000 zafoliowanych egzemplarzy czasopisma oznaczonego ISSN (międzynarodowym standardowym numerem) pt. „Herito” 27 wytworzonych w produkcji poligraficznej, kod CPV (drukowane czasopisma) 22110000-9, zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia 24 000 zł netto.
Do upływu terminu składania ofert w dniu 23.06.2017 r. wpłynęły następujące oferty:

1. Zakład Poligraficzny Moś i Łuczak sp.j., ul. Piwna 1, 61-065 Poznań, cena 21 430,50 zł brutto za całość zamówienia.

2. Drukarnia „KNOW-HOW”, ul. Chełmońskiego 255, 30-148 Kraków, cena 20 255,63 zł brutto za całość zamówienia.

3. Drukarnia Skleniarz, ul. J. Lea 118, 30-133 Kraków, cena 19 950 zł brutto za całość zamówienia.

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy PZP Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie informuje:

- iż jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Drukarni Skleniarz, która przedstawiła najniższą cenę ( art.72 ust. 2 p.z.p.)


×
Dodano do koszyka:

Kontynuuj zakupy Przejdź do koszyka