23.03.2017 - Informacja o wyborze ofertyMiędzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych, uprzejmie informuje że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: „Obsługa informatyczna w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie” wybrało jako najkorzystniejszą ofertę – ofertę ESC SA, 30-313 Kraków, ul. Mieszczańska 19.
Drugą ofertę złożyła: Techcroud Sp. z o.o., 00-124 Warszawa, Rondo ONZ 1,
Wykonawcy uzyskali następujące punkty w kryteriach oceny ofert:
Wykonawca za Cena brutto za Czas realizacji zgłoszenia w godzinach (R ) za Czas przybycia w minutach (P) za Doświadczenie pracowników (D) za Kryterium poza cenowe ŁĄCZNIE
Techcroud Sp. z o.o. 12,50 5,00 10,00 2,00 17,00 14,3
ESC SA 20,00 5,00 10,00 5,00 20,00 20


Janusz Ogonowski
Przewodniczący Komisji Przetargowej

×
Dodano do koszyka:

Kontynuuj zakupy Przejdź do koszyka