20.08.2018 - Informacja o wyborze oferty

W-271-1-7/2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Kraków, dnia 20.08.2018 roku

 

 

Informacja  z otwarcia ofert i  o wyborze najkorzystniejszej oferty

w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. „Turcja, Wielki Step i Europa Środkowa”

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2017 poz. 1579) Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie zawiadamia, że w postępowaniu przeprowadzonym w trybie zapytania o cenę, określonym w art. 69-73  ustawy –  pn. „Turcja, Wielki Step i Europa Środkowa”, kod CPV 22110000-4 dnia 20.08.2018 nastąpiło otwarcie ofert. W związku z tym faktem Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie informuje że:

1)      Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia to: 16.800 brutto

2)      w terminie złożone zostały oferty:

1. Drukarnia Petit, ul Tokarska 13, 20-210 Lublin – 10.815, 00 brutto

2. Drukarnia Moś i Łuczak, ul. Piwna 1, 61-065 Poznań –10.305,75 zł brutto

3. Drukarnia Skleniarz, ul. Lea 118, 30-133 Kraków – 14.175,00 zł brutto

 

Na podstawie art. 72 ust. 2   Zamawiający wybrał jako najkorzystniejszą ofertę, ofertę z najniższą ceną Drukarnia Moś i Łuczak, ul. Piwna 1, 61-065 Poznań –10.305,75 zł brutto

Podpisanie umowy nastąpi w dniu 27.08.2018 o godz. 12.00 w siedzibie Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie.

×
Dodano do koszyka:

Kontynuuj zakupy Przejdź do koszyka