2.05.2017 - Informacja dotycząca otwarcia ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty

 Numer sprawy:

 ZP/006/W/2017                                                                                                                      Kraków, 02.05.2017 r.

 

Informacja dotycząca otwarcia ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty

Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2015 poz.2164 z późn. zm.)  uprzejmie informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  w trybie zapytania o cenę art. 69 –73, którego przedmiotem jest  dostawa towarów w postaci wykonanych w nakładzie 1000 zafoliowanych egzemplarzy czasopisma oznaczonego  ISSN (międzynarodowym standardowym numerem) pt. „Herito” 26 wytworzonych w produkcji poligraficznej, kod CPV (drukowane czasopisma) 22110000-9,  zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia  24 000 zł netto.

 Do upływu terminu składania ofert w dniu 02.05.2017 r. wpłynęły następujące oferty:

 

1.         Zakład Poligraficzny Moś i Łuczak sp.j., ul. Piwna 1, 61-065 Poznań, cena 19 871,25 zł brutto za całość zamówienia.

 

2.         Drukarnia Skleniarz, ul. J. Lea 118, 30-133 Kraków, cena 19 635 zł brutto za całość zamówienia.

 

3.         Drukarnia „KNOW-HOW”, ul. Chełmońskiego 255, 30-148 Kraków, cena 17 684,84 zł brutto za całość zamówienia.

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy PZP Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie informuje:

 

- iż jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Drukarni „KNOW-HOW”, która przedstawiła  najniższą cenę ( art.72 ust. 2 p.z.p.)

 

 

 

×
Dodano do koszyka:

Kontynuuj zakupy Przejdź do koszyka