16.03.2017 - Informacja o otwarciu ofert

Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych, uprzejmie informuje że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: „Obsługa informatyczna w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie” zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia kwotę 369 000 PLN brutto. Do upływu terminu składania ofert w dniu 16.03.2017 r. wpłynęły następujące oferty: 1. Techcroud Sp. z o.o., 00-124 Warszawa, Rondo ONZ 1, Cena oferty: 619 920,00 zł brutto, czas realizacji zgłoszenia: 1 godzina, czas przybycia: 30 minut, doświadczenie pracowników: 2 pracowników 2. ESC SA, 30-313 Kraków, ul. Mieszczańska 19 Cena oferty: 387 450,00 zł brutto, czas realizacji zgłoszenia: 1 godzina, czas przybycia: 30 minut, doświadczenie pracowników: 3 pracowników Czas realizacji usługi i termin płatności wszyscy wykonawcy przyjęli zgodnie z SIWZ.
×
Dodano do koszyka:

Kontynuuj zakupy Przejdź do koszyka