14.11.2018 - Informacja z otwarcia ofert i o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja z otwarcia ofert i o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. P/018/W/2018

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2018 poz. 1986) Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie zawiadamia, że w postępowaniu przeprowadzonym w trybie zapytania o cenę, określonym w art. 69-73 ustawy – pn. …….. (dostawa 1000 wydrukowanych egzemplarzy "Herito" nr 32/33) dnia 14.11.2018 nastąpiło otwarcie ofert. W związku z tym faktem Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie informuje że:

1) Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia to: 28 000 zł brutto
2) w terminie złożone zostały oferty:

1. Drukarnia Skleniarz, ul. J. Lea 118, 30-133 Kraków: 26 145 zł brutto
2. Drukarnia Know How, ul. Chełmońskiego 255, 30-148 Krakow: 26 289,35 zł brutto

Na podstawie art. 72 ust. 2 Zamawiający wybrał jako najkorzystniejszą ofertę, ofertę z najniższą ceną Drukarnia Skleniarz, ul. J. Lea 118, 30-133 Kraków: 26 145 zł brutto
×
Dodano do koszyka:

Kontynuuj zakupy Przejdź do koszyka