14.09.2018 - Informacja o unieważnieniu postępowania

Zamawiający: Kraków, dn. 14.09.2018 r.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 7 i art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej „Pzp”, zamawiający zawiadamia o unieważnieniu postępowania na dostawę 1800 egzemplarzy książki „Tysiąc skarbów Krakowa” (P/011/W/2018 r.).
Zamawiający unieważnił postępowanie, a podstawą faktyczną unieważnienia było, że oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający planował przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podstawą prawną unieważnienia postępowania jest przepis art. 93 ust. 1 pkt 4 Pzp.
Zamawiający powiadomi na podstawie art. 93 ust. 5 Pzp o wszczęciu kolejnego postępowania, które będzie dotyczyło tego samego przedmiotu zamówienia.

×
Dodano do koszyka:

Kontynuuj zakupy Przejdź do koszyka