10.11.2017 - Informacja z otwarcia ofert i o wyborze najkorzystniejszej oferty


Informacja z otwarcia ofert i o wyborze najkorzystniejszej oferty
w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. P/015/W/2017, dostawa towarów w postaci wydrukowanych egzemplarzy książki „Lwów nowoczesny”
Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie zawiadamia, że w postępowaniu przeprowadzonym w trybie zapytania o cenę, określonym w art. 69-73 ustawy – pn. P/015/W/2017, dostawa towarów w postaci wydrukowanych egzemplarzy książki „Lwów nowoczesny” w nakładzie 1000 egzemplarzy, CPV kod 22110000-4, dnia 08.11.2017 r. nastąpiło otwarcie ofert. W związku z tym faktem Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie informuje że:
1) kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, to: 47.000,00 zł netto;
2) w terminie złożone zostały oferty:
1. Zakład Graficzny Colonel spółka akcyjna, ul. Dąbrowskiego 16, 30-532 Kraków, cena: 36 897 zł brutto
2. Zakład Poligraficzny Moś i Łuczak sp. j., ul. Piwna 1, 61-065 Poznań, cena: 45 097,50 zł brutto;
3. Włodzimierz Skleniarz Drukarnia Skleniarz, ul. Lea 118, 30-133 Kraków, cena: 56 700 zł brutto.
Na podstawie art. 92 ust. 2 Zamawiający informuje, iż jako najkorzystniejszą , na podstawie art. 72 ust.2 wybrano ofertę z najniższą ceną:
Zakładu Graficznego Colonel spółka akcyjna, ul. Dąbrowskiego 16, 30-532 Kraków z ceną : 36 897 zł brutto
×
Dodano do koszyka:

Kontynuuj zakupy Przejdź do koszyka