10.04.2017 - informacja o wyborze oferty

Numer sprawy:
P/005/W/2017 Kraków, 10.04.2017 r.

Informacja dotycząca otwarcia ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty
Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2015 poz.2164 z późn. zm.) uprzejmie informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę art. 69 –73, którego przedmiotem jest dostawa towarów w postaci wykonanej w nakładzie 300 egzemplarzy książki oznaczonej ISBN (międzynarodowym standardowym numerem) pt. „Heritage and the City” wytworzonych w produkcji poligraficznej, kod CPV (drukowane książki) 22110000-4, oznaczenie PKWiU – ex.22.11 zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia 25 000 zł netto.
Do upływu terminu składania ofert w dniu 10.04.2017 r. wpłynęły następujące oferty:

1. Drukarnia Skleniarz, ul. J. Lea 118, 30-133 Kraków, cena: 17 640,00 zł brutto

2. Drukarnia „Know-How” Piotr Kaczmarczyk, Ul. Chełmońskiego 255, Kraków 31-348, cena: 12 642,72 zł brutto

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy PZP Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie informuje:

- iż jako najkorzystniejszą wybrał ofertę Drukarni „Know-How” Piotr Kaczmarczyk, ul. Chełmońskiego 255, Kraków 31-348, która przedstawiła najniższą cenę ( art.72 ust. 2 p.z.p. )


×
Dodano do koszyka:

Kontynuuj zakupy Przejdź do koszyka