05.04.2018 - Komunikat o zmianie terminu składania ofert - Sprawa nr BA 271-1/18

Zamawiający informuje o przedłużeniu postępowania nr sprawy: BA 271-1/18 – postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi „Całodobowej ochrony osób i mienia we wszystkich pomieszczeniach budynku stanowiącego siedzibę Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie przy Rynku Głównym 25” i ustala termin składania ofert na dzień 10 kwietnia 2018 r. do godz. 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu tj. 10 kwietnia 2018 r. o godz. 10:15.

Janusz Ogonowski

Przewodniczący Komisji Przetargowej×
Dodano do koszyka:

Kontynuuj zakupy Przejdź do koszyka