02.10.2017 - informacja o wyborze oferty

W-471-1-12/17
Kraków, dnia 2.10.2017 roku
Wg rozdzielnika

Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie uprzejmie informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę, określonym w art. 69 –73 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), którego przedmiotem będzie dostawa towarów w postaci książki wykonanej w nakładzie 1000 egzemplarzy oznaczonej ISBN (międzynarodowym standardowym numerem) pt. Miljenko Jergović „Muszkat, cytryna i kurkuma” wytworzonego w produkcji poligraficznej, kod cpv 22110000-4 zamawiający wybrał ze względu na zaoferowanie najniższej ceny tj. 20947,50 zł brutto za całość zamówienia:

Zakład Poligraficzny Moś&Łuczak sp.j., ul. Piwna 1, 61-065 Poznań

Pozostałe oferty:

Drukarnia Skleniarz, ul. J. Lea 118, 30-133 Kraków – 25725 zł brutto


Podpisanie umowy nastąpi w siedzibie MCK, 10.10.2017 r. o godz. 12.00, p. 410.

Dziękujemy za wzięcie udziału w postępowaniu.
×
Dodano do koszyka:

Kontynuuj zakupy Przejdź do koszyka