Dla nauczycieli

Program edukacyjny przy wystawie Tara (von Neudorf). Kartograf złowrogiej historii został  przygotowany z myślą o młodzieży szkół ponad gimnazjalnych. Tematyka wystawy obejmuje problemy zmian geopolitycznych w Europie Środkowej po roku 1989. Punktem odniesienia staje się Rumunia, ojczyzna Tary, artysty, który sztukę traktuje jako medium własnych poglądów, kontestujących zastaną, nierzadko brutalną rzeczywistość.

Tara (von Neudorf) był także nauczycielem. Ucząc historii, wpajał młodym ludziom prawdziwą jej wersję, często ubarwiając lekcje elementami artystycznymi – rysował sam, ale też inspirował swoich uczniów do komentowania faktów historycznych poprzez prace plastyczne. A ponieważ prezentowane na wystawie dzieła to w przeważającej ilości kolaże z użyciem starych szkolnych map, otrzymujemy wspaniałą i fascynującą lekcję geografii, historii i sztuki w jednym.

Tematy podejmowane na lekcjach galeryjnych w MCK zostały przygotowane tak, by współgrać z wymogami NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ.
Zgodność z treściami nauczania historii udaje nam się osiągnąć poprzez realizację następujących wymagań szczegółowych:
Świat po II wojnie światowej
  • charakterystyka państw będących w strefie wpływów ZSRR, z uwzględnieniem wydarzeń na Węgrzech w 1956 roku i w Czechosłowacji w 1968 r.,
  • opis przemian politycznych i społeczno-gospodarczych w ZSRR w latach 1945–1991,
  • charakterystyka przemian społeczno-politycznych w Europie Środkowo-Wschodniej w 1989 r.

Tematy podejmowane na lekcjach galeryjnych w MCK zostały przygotowane tak, by współgrać z wymogami nowej podstawy programowej. Podejmujemy szeroko rozumianą problematykę historii najnowszej, sztuki współczesnej, dziedzictwa i tożsamości.

Zapraszamy uczniów wraz z nauczycielami by lepiej:
  • zrozumieli fluktuacje środkowoeuropejskich granic w II połowie XX wieku,
  • poznali środowisko artystów społecznie zaangażowanych,
  • przyjrzeli się bliżej najnowszej historii Polski przez pryzmat doświadczeń Rumuni,
  • zapoznali się z nietypowymi środkami wyrazu artystycznego warsztatu Tary (von Neudorf).

Jak zapisać się na warsztaty:
Mailowo: warsztaty[at]mck.krakow.pl
Telefonicznie: 12 42 42 860 (osoba do kontaktu: Marta Gaj)
Koszt: 5 zł/os (nauczyciele i opiekunowie klasy – wstęp bezpłatny)
Czas trwania lekcji: 1,5 h
Lekcje prowadzimy od wtorku do piątku w godzinach 10.00–17.00


×
Dodano do koszyka:

Kontynuuj zakupy Przejdź do koszyka