V4 Heritage Academy: Management of UNESCO World Heritage Cultural Sites in Visegrad Countries 2019

V4 Heritage Academy: Management of UNESCO World Heritage Cultural Sites in Visegrad Countries 2019

Międzynarodowy kurs letni adresowany do pracowników służb konserwatorskich oraz instytucji kultury, a także instytucji pozarządowych zaangażowanych w ochronę dziedzictwa. Jego celem jest wymiana doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie zarządzania i ochrony miejsc wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO

Dotychczas odbyło się 9 edycji poświęconych problematyce zarządzania wspomnianymi obszarami w Republice Czeskiej, Polsce, Słowacji oraz na Węgrzech. Kurs jest realizowany przez MCK w ramach współpracy Grupy Roboczej Ekspertów ds. Dziedzictwa Kulturowego Krajów Grupy Wyszehradzkiej. Stałymi partnerami projektu są Ministerstwo Kultury Republiki Czeskiej, Rada Ochrony Zabytków Republiki Słowackiej oraz Departament Dziedzictwa Kulturowego Urzędu Premiera Węgier.

W dniach 8-14 lipca 2019 roku odbędzie się dziesiąta edycja programu. Tematem przewodnim będzie zarządzanie miejscami wpisanymi na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO na przykładzie Czeskiego Krumlova.

×
Dodano do koszyka:

Kontynuuj zakupy Przejdź do koszyka