Seminaria  Potencjał dziedzictwa

Seminaria Potencjał dziedzictwa

 W ramach Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego 2018 Międzynarodowe Centrum Kultury przygotowuje cykl seminariów na temat potencjału dziedzictwa kulturowego w naszym życiu, tak jako osób indywidualnych, jak i całych społeczności. Jako koordynator Roku w Polsce MCK chce tym samym kontynuować debatę o wpływie dziedzictwa kulturowego na społeczeństwo i gospodarkę, na jakość życia oraz kreatywności i innowacyjności, na atrakcyjność miejsc i ich wizerunek w oczach mieszkańców, turystów i inwestorów. 

Seminaria są kontynuacją działań MCK w tym obszarze, których rezultatem są m.in. raport Cultural Heritage Counts for Europe oraz publikacja Potencjał dziedzictwa. Społeczno-gospodarcze przykłady z Europy Środkowej. Stanowią one także jedno z narzędzi wspierania i rozwijania treści zawartych w komunikacie Komisji Europejskiej z dnia 22 lipca 2014 r., zatytułowanym Ku zintegrowanemu podejściu do dziedzictwa kulturowego w Europie oraz w konkluzjach Rady z dnia 21 maja 2014 r. Realizacja cyklu seminariów to jeden z elementów działań MCK na rzecz pokazania i przekonania opinii publicznej w Polsce, że dziedzictwo kulturowe to strategiczny zasób XXI w.

Jaki wpływ na otoczenie społeczno-ekonomiczne ma dziedzictwo kulturowe? Czy i dlaczego jest ważnym elementem życia lokalnych wspólnot i osób indywidualnych? Jakie strategie warto przyjąć na poziomie lokalnym i regionalnym, aby w pełni wykorzystać potencjał posiadanego dziedzictwa? 

Na te i podobne pytania odpowiedzi szukać będą eksperci zaproszeni do udziału w cyklu seminariów. Mamy nadzieję, że interdyscyplinarne podejście oraz różnorodne doświadczenia i wiedza zaproszonych panelistów pozwolą udowodnić, że inwestując w dziedzictwo, inwestujemy w naszą przyszłość.

Seminaria są współorganizowane przez Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce.Dokumentację rysunkową seminariów tworzy Magdalena Arażny.

W ramach cyklu przewidziano następujące seminaria:
×
Dodano do koszyka:

Kontynuuj zakupy Przejdź do koszyka