Miasto. 3. Forum Dziedzictwa Europy Środkowej

Robert Kusek, Jacek Purchla (red. nauk.), współpraca: Katarzyna Jagodzińska,
Data wydania: 2017

zapowiedź publikacji

Publikacja ma charakter recenzowanej monografii zbiorowej zawierającej artykuły badaczy, którzy uczestniczyli w 3. Forum Dziedzictwa Europy Środkowej (1618 września 2015 r.) poświęconemu fenomenowi miasta. Analiza miasta jako szczególnej przestrzeni społecznych interakcji łączy badaczy i praktyków z wielu dyscyplin: urbanistów, ekonomistów, socjologów, psychologów społecznych, antropologów, historyków i historyków sztuki. Takie interdyscyplinarne i innowacyjne podejście znalazło swoje odzwierciedlenie w pokonferencyjnej publikacji. Zebrane w niej teksty skupiają się na takich zjawiskach, jak krajobraz miejski, miasta historyczne, rewitalizacja, miejskie narracje czy miasta kreatywne. Szczególna uwaga została ponadto poświęcona miastom środkowoeuropejskim.

Planowana data premiery: czerwiec 2017.

×
Dodano do koszyka:

Kontynuuj zakupy Przejdź do koszyka