Heritage and the City Nakład wyczerpany

Heritage and the City

Robert Kusek, Jacek Purchla, współpraca: Katarzyna Jagodzińska
Data wydania: 2017
Format: 24 x 16,5 cm
Oprawa: miękka
Objętość: 316

ISBN 978-83-63463-63-2 Nakład wyczerpany
Publikacja ma charakter recenzowanej monografii zbiorowej zawierającej artykuły badaczy, którzy uczestniczyli w 3. Forum Dziedzictwa Europy Środkowej (16–18 września 2015 r.) poświęconemu fenomenowi miasta.

Analiza miasta jako szczególnej przestrzeni społecznych interakcji łączy badaczy i praktyków z wielu dyscyplin: urbanistów, ekonomistów, socjologów, psychologów społecznych, antropologów, historyków i historyków sztuki. Takie interdyscyplinarne i innowacyjne podejście znalazło swoje odzwierciedlenie w pokonferencyjnej publikacji. Zebrane w niej teksty skupiają się na takich zjawiskach, jak krajobraz miejski, miasta historyczne, rewitalizacja, miejskie narracje czy miasta kreatywne. Szczególna uwaga została ponadto poświęcona miastom środkowoeuropejskim.

Język publikacji: angielski.