Open Eyes Economy on Tour | Kultura jako podstawowy mechanizm rozwoju miasta

5 października 2018Duża Aula gmachu PAU, ul. Sławkowska 17, Kraków

Wstęp wolny, obowiązkowa rejestracja: http://krakow.oees.pl/

„Na początku XXI wieku wydaje się zachodzić bardzo widoczna zbieżność pomiędzy sferami rozwoju kulturalnego i ekonomicznego. Ogólnie jest to jedna z wyróżniających się cech współczesnych procesów urbanizacyjnych” – pisze Allen J. Scott w książce The Cultural Economy of Cities (Los Angeles 2000). W jego przekonaniu miasta od zawsze posiadały „rzucającą się łatwo w oczy umiejętność generowania kultury w formie sztuki, idei, stylów i sposobów życia, jak i wywoływania wysokiego poziomu ekonomicznej innowacji i wzrostu”.

Oba te obszary traktowane były przez dłuższy czas jako sfery rozłączne, zarówno przez decydentów jak i badaczy procesów rozwojowych miast. Kiedy wreszcie relacje pomiędzy kulturą a rozwojem miasta zaczęły zyskiwać zainteresowanie specjalistów, główny nacisk kładziony był na potencjał gospodarczy kultury oraz, w mniejszym stopniu, na aktywność kulturalną jako element budowania spójności społecznej.

Takie podejście nie wykorzystuje jednak potencjału kultury w procesach rozwoju miasta i co więcej, może doprowadzić do rabunkowego wykorzystywania jego zasobów kulturalnych i stać się modelem działania nieakceptowalnym przez sam sektor kultury.

Nowoczesne miasta są coraz bardziej gotowe na inny model polityki, w którym kultura jest kluczowym mechanizmem rozwoju. Przykładem może tu być działalność Komitetu ds. Kultury Zjednoczonych Miast i Samorządów Lokalnych. To ta globalna platforma jeszcze w 2004 roku opublikowała dokument Agenda 21 dla kultury, postulujący traktowanie kultury jako czwartego filaru zrównoważonego rozwoju.

Seminarium Kultura jako podstawowy mechanizm rozwoju miasta realizowane w ramach Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego 2018 ma stać się okazją do dyskusji o takim właśnie modelu kształtowania polityki miejskiej. Modelu, w którym zakłada się nie tylko rozkwit sektorowej działalności kulturalnej, prowadzącej do odtwarzania i pomnażania zasób kulturalnych miasta, ale także przenikanie kultury do wszystkich form aktywności miejskiej.

Dyskusja została podzielona na dwa bloki tematyczne. Pierwszy będzie dotyczył problemu rewitalizacji obszarów miejskich w oparciu o kulturę (culture-led regeneration). W drugim podejmowane będą kwestie polityki miejskiej oraz roli i miejsca, jakie powinna odgrywać w niej kultura. Na oba bloki tematyczne składać się będą wykłady wprowadzające, prezentacje studiów przypadków oraz dyskusje. Swoją wiedzą i doświadczeniem podzielą się z uczestnikami seminarium polscy i zagraniczni eksperci i praktycy.

Program
Wydarzenie odbędzie się w ramach cyklu Open Eyes Economy Summit on Tour 2018 oraz Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego 2018

    

Organizatorzy


 

Współorganizatorzy


      

Główni partnerzy OEE ON TOUR

 

Partnerzy


   

Patron medialny
×
Dodano do koszyka:

Kontynuuj zakupy Przejdź do koszyka