O jubileuszu

O jubileuszu

Rok 2016 to dwudziesty piąty rok działalności Międzynarodowego Centrum Kultury, które wyrosło ze szczególnej atmosfery przełomu politycznego lat 80. i 90. XX wieku. Zmiana roku 1989 stanowiła nie tylko cezurę historyczną zamykającą okres zimnej wojny i podziału Europy, ale otworzyła też nowe możliwości międzynarodowej współpracy kulturalnej. W listopadzie 1990 roku, na szczycie paryskim KBWE, na którym tworzył się nowy ład europejski, premier Tadeusz Mazowiecki oficjalnie zgłosił inicjatywę rządu polskiego założenia Międzynarodowego Centrum Kultury. Instytucja zainaugurowała swoją działalność 29 maja 1991 roku, podczas sympozjum Konferencji Bezpieczeństwa Współpracy w Europie w Krakowie. Wówczas priorytetem było wprowadzenie kraju do struktur europejskich, a nowa instytucja miała służyć temu celowi w zakresie współpracy kulturalnej. Dzisiaj Centrum to przede wszystkim ośrodek interdyscyplinarnych studiów i międzynarodowego dialogu nad fenomenem dziedzictwa kulturowego w Europie i w świecie. Naszym celem pozostaje ugruntowywanie pozycji Polski jako aktywnego uczestnika międzynarodowej debaty w sprawach kultury i dziedzictwa.

Rok 2016 chcemy poświęcić tematom, które przewijają się w naszej działalności od samego początku. Wśród zagadnień nie zabraknie więc: trudnej historii Europy Środkowej, fenomenu wykluczających się pamięci naszego regionu, refleksji nad miejscem dziedzictwa kulturowego we współczesnym świecie, prezentacji wybitnych środkowoeuropejskich artystów i ich dzieł, a nade wszystko Krakowa, który był i jest punktem odniesienia w naszych badaniach nad dziedzictwem kulturowym i w budowaniu wizerunku Polski w świecie.

25 lat Międzynarodowego Centrum Kultury w liczbach:

  • blisko 150 wystaw
  • ponad 100 międzynarodowych konferencji i seminariów
  • 70 międzynarodowych programów edukacyjnych, w których uczestniczyli studenci z ponad 70 krajów
  • 10 edycji studiów podyplomowych Akademii Dziedzictwa
  • 13 edycji programu stypendialnego Thesaurus Poloniae
  • 35 tysięcy woluminów w Bibliotece MCK
  • 1156 autorów z całego świata
  • 5147 pozycji bibliograficznych (w tym: katalogi wystaw, materiały naukowe, projekty badawcze, Herito, Materiały do Dziejów Sztuki Sakralnej na Ziemiach Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej i in.)
Wydarzenia w ramach jubileuszu 25-lecia istnienia MCK

  
  
  
×
Dodano do koszyka:

Kontynuuj zakupy Przejdź do koszyka