V4 Heritage Academy: Management of UNESCO
World Heritage Cultural Sites in Visegrad Countries

Międzynarodowy kurs letni adresowany do pracowników służb konserwatorskich oraz instytucji kultury, a także instytucji pozarządowych zaangażowanych w ochronę dziedzictwa. Jego celem jest wymiana doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie zarządzania i ochrony miejsc wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO. Dotychczas odbyło się 8 edycji poświęconych problematyce zarządzania wspomnianymi obszarami w Republice Czeskiej, Polsce, Słowacji oraz na Węgrzech.

Kurs jest realizowany przez MCK w ramach współpracy Grupy Roboczej Ekspertów ds. Dziedzictwa Kulturowego Krajów Grupy Wyszehradzkiej. Stałymi partnerami projektu są Ministerstwo Kultury Republiki Czeskiej, Rada Ochrony Zabytków Republiki Słowackiej oraz Narodowe Centrum Zarządzania i Udostępniania Dziedzictwa Gyula Forster w Budapeszcie.

27 czerwca - 3 lipca 2016 odbyła się ósma edycja programu, której  motywem przewodnim było zarządzanie miejscami wpisanymi na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, a głównym tematem były zabytki Węgier, w szczególności opactwo benedyktynów w Pannonhalmie (problemy stref buforowych i wizualnej integralności). 

 

Edycje

Międzynarodowy kurs letni adresowany do pracowników służb konserwatorskich oraz instytucji kultury, a także instytucji pozarządowych zaangażowanych w ochronę dziedzictwa.
×
Dodano do koszyka:

Kontynuuj zakupy Przejdź do koszyka