V4 Heritage Academy

Międzynarodowy kurs letni adresowany do pracowników służb konserwatorskich oraz instytucji kultury, a także instytucji pozarządowych zaangażowanych w ochronę dziedzictwa. Jego celem jest wymiana doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie zarządzania i ochrony miejsc wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO. Dotychczas odbyło się 9 edycji poświęconych problematyce zarządzania wspomnianymi obszarami w Republice Czeskiej, Polsce, Słowacji oraz na Węgrzech.

Kurs jest realizowany przez MCK w ramach współpracy Grupy Roboczej Ekspertów ds. Dziedzictwa Kulturowego Krajów Grupy Wyszehradzkiej. Stałymi partnerami projektu są Ministerstwo Kultury Republiki Czeskiej, Rada Ochrony Zabytków Republiki Słowackiej oraz Departament Dziedzictwa Kulturowego Urzędu Premiera Węgier.

W dniach 9-15 lipca 2018 odbyła się dziewiąta edycja programu. Tematem przewodnim było zarządzanie miejscami wpisanymi na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO na przykładzie Kościoła Pokoju w Świdnicy.

Poprzednie edycje projektu

Międzynarodowy kurs letni adresowany do pracowników służb konserwatorskich oraz instytucji kultury, a także instytucji pozarządowych zaangażowanych w ochronę dziedzictwa.
×
Dodano do koszyka:

Kontynuuj zakupy Przejdź do koszyka