Informacje dla czytelników

Informacje dla czytelników

Biblioteka Międzynarodowego Centrum Kultury
Rynek Główny 25, 31–008 Kraków
tel.: +48 12 42 42 833, 835
e-mail: biblioteka[at]mck.krakow.pl

Godziny otwarcia czytelni:
 • poniedziałek 10.00–16.00
 • wtorek 10.00–19.00
 • środa 10.00–19.00
 • czwartek 10.00–19.00
 • piątek 10.00–16.00
 • sobota 10.00–14.00

KATALOG BIBLIOTEKI


Charakterystyka
Niedługo po inauguracji działalności Międzynarodowego Centrum Kultury w 1991 r., powstała, mająca charakter specjalistyczny Biblioteka MCK.

Gromadzi ona literaturę naukową krajową i zagraniczną poświęconą problematyce szeroko rozumianego dziedzictwa kulturowego i nowej filozofii jego zarządzania, w tym z następujących dziedzin:
historia i teoria kultury, historia i tożsamość Europy Środkowej, sztuka, architektura XIX-XXI w., urbanistyka, zarządzanie miastami historycznymi, ochrona zabytków, dziedzictwo kulturowe a ekonomia, etnografia i tradycja regionów Europy, mniejszości narodowe, dialog międzykulturowy.

Znaczna część książek i materiałów bibliotecznych trafiła tu jako dar, często od organizacji współpracujących z MCK i uczestników licznych, w tym także zagranicznych, projektów MCK. Materiały otrzymywano również poprzez  wymianę własnych publikacji z muzeami i instytucjami naukowymi w kraju i zagranicą. Tą drogą napłynęło bardzo wiele unikatowych, fachowych publikacji, które niejednokrotnie są jedynymi egzemplarzami w Polsce.

W końcu 1999 roku zbiory biblioteki powiększyły się o ponad 5 tys. vol. stanowiących  księgozbiór  zakupiony od likwidowanego przedsiębiorstwa „Pracownie Konserwacji Zabytków". Latem 2002 r. Międzynarodowe Centrum Kultury pozyskało specjalistyczny, unikalny księgozbiór, po historyku sztuki dr Marianie Korneckim. Także w latach następnych uzupełniano zbiory biblioteki o zakupy z kolejnych księgozbiorów historyków sztuki.

W skład Rady Naukowej Biblioteki wchodzą:
 • Prof. dr hab. Zdzisław Pietrzyk – przewodniczący
 • Prof. dr hab. Andrzej Chwalba
 • Dr Karolina Grodziska
 • Prof. dr hab. Jerzy Wyrozumski
 • Prof. dr hab. Krzysztof Zamorski.

Obecnie, w zbiorze Biblioteki znajdują się części księgozbiorów:
 • Pracowni Konserwacji Zabytków – 5040 jedn. inw. (przedział sygnatur MCK F-1 - MCK F-5040)
 • Dr. Mariana Korneckiego – 1682 jedn. inw. (przedział sygnatur: MCK 8361–9540; MCK 10721–11174; MCK 12901–12948)
 • Prof. Jacka Woźniakowskiego – 784 jedn. inw. (przedział sygnatur: MCK 10344–10720 i 15441–15847).
 • Prof. Lecha Kalinowskiego – 632 jedn. inw. (przedział sygnatur: MCK 11175–11640 oraz 11641–11806)
 • Prof. Jana Samka – 126 jedn. inw. (przedział sygnatur: MCK 11807–11900; 22234–22265)
 • Prof. Andrzeja Tomaszewskiego – 1562 jedn. inw. (przedział sygnatur: MCK 17801–19260)
Od listopada 2007 r. w  Bibliotece można korzystać z wolnego dostępu do zagranicznej bazy danych: JSTOR oraz innych baz na CD-ROM: Allgemeines Künstlerlexikon Internationale Künstlerdatenbank, Belser Lexikon der Kunst- und Stilgeschichte i Encyclopaedia Britannica 2007.

W wyniku remontu zakończonego w 2001 r. biblioteka znalazła miejsce w nowoczesnej przestrzeni na trzecim piętrze Kamienicy "Pod Kruki". Ogólnodostępna czytelnia - z 10 stanowiskami dla czytelników - zainaugurowała działalność 1 lutego 2002 r.

W kwietniu 2009 r. zakończony został II etap modernizacji siedziby MCK, Biblioteka przeniesiona została do zmodernizowanej oficyny,  zyskując nową przestrzeń. Przestrzeń niezwykłą, bowiem multimedialne stanowiska mieszczą się w szklanym wykuszu nad nowym patio z widokiem na przestrzeń ekspozycyjno-konferencyjną. Dzięki uzyskaniu przez MCK grantu z firmy Roland Berger Strategy Consultants i Goethe-Institut Krakau w ramach programu „Counterparts" nowoczesny dizajn może iść w parze z nowoczesnym wyposażeniem Biblioteki MCK i czytelni. Możliwy był również zakup specjalistycznych publikacji oraz kontynuacja prenumeraty światowych baz danych. W Czytelni Rolanda Bergera mieści się obecnie 12 multimedialnych stanowisk dla czytelników.

Dbając o profesjonalne opracowanie zbiorów przystąpiono do współpracy bibliotek wdrażających i użytkujących system VTLS, który obecnie dominuje w bibliotekach naukowych Krakowa.

Katalogowanie zbiorów w tym systemie rozpoczęto na początku lipca 2002 r.  niemal z  równoczesnym uruchomieniem Narodowego Uniwersalnego Katalogu Centralnego (NUKAT), tworzonego przez polskie biblioteki naukowe stosujące zintegrowane systemy - Aleph, Horizon, Prolib i VTLS. Biblioteka MCK dołączyła do współpracy z NUKAT w końcu lipca 2002 r. jako 28-ma biblioteka (obecnie jest ich 94) i cały czas uczestniczy w jego tworzeniu, w tym także przy powstawaniu  Centralnej Kartoteki Haseł Wzorcowych (CKHW).

Na koniec 2017 r. stan księgozbioru biblioteki przedstawia się następująco:
 • wydawnictwa zwarte 34 067  jedn. inw.
 • wydawnictwa ciągłe i czasopisma 4 239 jedn. inw.
 • wydawnictwa audiowizualne 53 jedn. inw.
 • wydawnictwa specjalne 153 jedn. inw.
 • łącznie: 38 512 jedn. inw.
Księgozbiór udostępniany jest w czytelni, a przeglądać można go w katalogu elektronicznym, dostępnym pod adresem https://katalogkrak.cyfronet.pl/search/query?theme=MCK lub ze strony Biblioteki MCK.×
Dodano do koszyka:

Kontynuuj zakupy Przejdź do koszyka