The Power of Heritage. Socio-Economic Examples from Central Europe

The Power of Heritage. Socio-Economic Examples from Central Europe

Joanna Sanetra-Szeliga i Katarzyna Jagodzińska (red.)
Data wydania: 2017
Objętość: 264

ISBN 978-83-63463-66-3
publikacja elektroniczna
25.00 PLN
Do koszyka

Jaką wartość ma dziś dziedzictwo kulturowe? Czy da się je mierzyć wskaźnikami ekonomicznymi? Dlaczego możne być traktowane jako zasób strategiczny XXI wieku?Odpowiedzi na te pytania poszukują autorzy artykułów składających się na pierwszą publikację MCK poświęconą wpływowi dziedzictwa kulturowego na otoczenie społeczno-gospodarcze w Europie Środkowej. Książka obejmuje przekrojową analizę teoretycznego potencjału dziedzictwa. Składa się na nią 9 studiów przypadków, których przedmiotem są obiekty historyczne oraz dziedzictwo niematerialne. W publikacji znalazły się zarówno prezentacje modelowych działań miejscowych władz lub prywatnych inwestorów, jak i przykłady negatywne, pokazujące niewykorzystane szanse.

Spis treści  zobacz
Wstęp  zobacz

Język publikacji: angielski

Książka dostępna również w wersji papierowej i polskojęzycznej – zobacz