Bibliografia dorobku naukowego pracowników Międzynarodowego Centrum Kultury. 1991–2016

Bibliografia dorobku naukowego pracowników Międzynarodowego Centrum Kultury. 1991–2016

opracowanie: Anna Strzebońska
Data wydania: 2017
Format: 14,5 × 21 cm
Objętość: 300

ISBN 978-83-63463-72-4
Bibliografia dorobku naukowego pracowników Międzynarodowego Centrum Kultury. 1991–2016 znakomicie dopełnia i poszerza obraz oraz ewolucję działalności instytucji, której misją jest prowadzenie dialogu i interdyscyplinarnych badań nad kulturą i dziedzictwem w Europie i na świecie.

Bibliografia powstała z myślą przedstawienia aktywności piśmienniczej pracowników MCK i to nie tylko w ramach działalności i pracy w instytucji, ale również na innych płaszczyznach ich pracy naukowej i publicystycznej. Główne obszary zainteresowań pracowników Centrum to: dziedzictwo kulturowe, refleksja nad dorobkiem cywilizacji europejskiej, miasto jako zwierciadło cywilizacji, fenomen Europy Środkowej, tożsamość i pamięć historyczna, ochrona zabytków, zarządzanie kulturą, relacja między kulturą a ekonomią, dialog kultur i społeczeństw, prezentacja i promocja sztuki XX wieku.

Publikacja bezpłatna dostępna w Galerii MCK