03.12.2015-04.12.2015

Historia Polski w międzynarodowej perspektywie

Organizowana wspólnie przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP oraz Międzynarodowe Centrum Kultury konferencja skupiła się na najważniejszych wątkach postrzegania i promocji historii Polski – wybranych z punktu widzenia strategicznych priorytetów na najbliższe lata (np. 100-lecie odzyskania niepodległości), uwzgledniających zainteresowania zagranicznych badaczy.

W inauguracji konferencji udział wzięli przedstawiciele MSZ, władz lokalnych  i środowiska naukowego, a także studenci. Wykład wprowadzający Polska – kraj na księżycu wygłosił brytyjski historyk i eseista Adam Zamoyski, przedstawiając wiedzę i myślenie cudzoziemców o Polsce, obecnie oraz w przeszłości. 

Druga część konferencji podzielona została na cztery moderowane panele dyskusyjne,  ukazujące historię Polski kolejno z perspektywy anglosaskiej, środkowoeuropejskiej i niemieckiej. Z każdym z tych regionów Polska dzieliła inne doświadczenia, w każdym z nich wiedza rzeczywista i wyobrażona o naszym kraju jest inna. Do dyskusji w poszczególnych panelach zostali zaproszeni badacze z Polski, Czech, Węgier, Litwy, Ukrainy, Wielkiej Brytanii, Niemiec oraz Stanów Zjednoczonych, między innymi: Patrice Dabrowski, Andrzej Chwalba,Csaba Kiss, Mikołaj Kunicki,Peter Oliver Loew, Alvydas Nikžentaitis, Andrzej Nowak, Miloš Řezník oraz Leonid Zaszkilniak.

Obrady wzbogaciła prezentacja międzynarodowych projektów historycznych: polsko-rosyjskiego Polski Petersburg, polsko-niemieckiego wspólnego podręcznika do nauczania historii oraz XXIII Międzynarodowego Kongresu Nauk Historycznych (Poznań 2020).

Całość obrad i wszystkie poruszone w nich wątki podsumowała dyskusja plenarna w formie okrągłego stołu, będąca zderzeniem poglądów teoretyków i praktyków, bowiem oprócz panelistów wzięli w niej udział historycy i dyrektorzy muzeów związanych z wydarzeniami historii współczesnej, którzy na co dzień stykają się z problematyką prezentowania w sposób zrozumiały polskiej historii bardzo zróżnicowanemu, międzynarodowemu gronu odbiorców.

 

 

×
Dodano do koszyka:

Kontynuuj zakupy Przejdź do koszyka