07.07.2011-09.07.2011

I Forum Dziedzictwa Europy Środkowej

Organizowana jako spotkanie eksperckie w ramach polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej pierwsza edycja Forum będzie okazją do podsumowania dwudziestu lat transformacji w obszarze kultury i dziedzictwa w regionie oraz wskazania wspólnych problemów i nowych wyzwań w tym zakresie. Adresujemy ją do osób odpowiedzialnych za kształtowanie polityk kulturalnych, ekspertów i specjalistów w zakresie ochrony i zarządzania dziedzictwem kulturowym, jak również do opiekunów oraz zarządców obiektów i miejsc historycznych z Europy Środkowej.
W związku z rosnącym znaczeniem współpracy wyszegradzkiej Forum, stanowiąc merytoryczny wkład V4 w zagadnienia europejskiego dziedzictwa kulturowego, powinno stać się głosem szeroko rozumianej Europy Środkowej skierowanym do Brukseli w sprawach dziedzictwa oraz jego ochrony i zarządzania. Intencją organizatorów jest aby pierwsza edycja Forum zgromadziła nie tylko wybitnych referentów, specjalistów z Czech, Węgier, Słowacji i Polski, ale również zachęciła do udziału, w tej i kolejnych edycjach, ekspertów i przedstawicieli instytucji z innych krajów regionu.
Międzynarodowe Centrum Kultury z woli ministrów kultury Grupy Wyszegradzkiej jest od  r. 2007 koordynatorem zespołu ekspertów ds. dziedzictwa kulturowego, stąd też  za punkt wyjścia dla trzydniowych obrad i dyskusji pragniemy przyjąć materiały konferencji pt. „Ochrona i zarządzanie dziedzictwem kulturowym. Systemy zarządzania dziedzictwem kulturowym w krajach Grupy Wyszegradzkiej”, zorganizowanej przez MCK we współpracy z wyszegradzkimi partnerami w roku 2010.

Deklaracja 1 Forum Dziedzictwa Europy Środkowej 

 

   Wydarzenie w ramach Polskiej Prezydencji w Radzie UE    
List zapraszający
Program konferencji
Plakat

Zobacz film


×
Dodano do koszyka:

Kontynuuj zakupy Przejdź do koszyka