19.09.2019-20.09.2019

5. Forum Dziedzictwa Europy Środkowej: Dziedzictwo i środowisko

Krakowska konferencja jest nie tylko głosem Europy Środkowej w zakresie jego filozofii, zarządzania, ochrony, wymiaru ekonomicznego, społecznego i politycznego, ale przede wszystkim interdyscyplinarną platformą spotkań i dyskusji na temat związków pomiędzy przeszłością a teraźniejszością.

Celem 5. Forum jest refleksja nad wielopłaszczyznowymi związkami pomiędzy dziedzictwem a środowiskiem – rozumianym szeroko jako wszystko to, co nas otacza, tak w aspekcie materialnym, jak i społeczno‑kulturowym. Podkreślając relacyjny charakter dziedzictwa, podstawowym zadaniem konferencji będzie dyskusja nad wzajemnymi powiązaniami i zależnościami pomiędzy dziedzictwem a środowiskiem – zwłaszcza naturalnym, a także próba przekroczenia tradycyjnych dychotomii porządkujących relacje pomiędzy parami kategorii: natura/kultura, trwałość/zmienność, materialne/niematerialne.

Wykłady plenarne, specjalistyczne sesje eksperckie oraz referaty badaczy z całego świata skupią się na takich zjawiskach jak m.in. środowisko naturalne i antropogeniczne, krajobraz kulturowy, pejzaż miejski oraz postindustrialny, dziedzictwo naturalne, ekoturystyka, dziedzictwo i antropocen, geografia turyzmu, geopoetyka.

Gościem specjalnym 5. Forum będzie Litwa, także w kontekście czterysta pięćdziesiątej rocznicy unii lubelskiej.

Call for papers

Paper proposal
×
Dodano do koszyka:

Kontynuuj zakupy Przejdź do koszyka