Nabytki Biblioteki Międzynarodowego Centrum Kultury

Czasopisma i wydawnictwa ciągłe - listopad 2018

TytułNumerAdres wydawniczy
Architektúra a Urbanizmus : časopis pre teóriu architektúry a urbanizmu = Architektúra a Urbanizmus : journal of architectural and town-planning theoryR. 52, č. 1-2Bratislava: Historický ústav, 2018
Bibliotekarz : miesięcznik Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich i Biblioteki Publicznej m. st. Warszawy11Warszawa: Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2018
Cracovia-Leopolis3 (92)Kraków: Oddział Krakowski Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich, 2018
Herito : dziedzictwo, kultura, współczesność32-33Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury, 2018
Kontexty : časopis o kultuře a společnostiR. 10, nr 5Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2018
KunstchronikJg. 71 H. 11Monachium: Zentralinstitut für Kunstgeschichte, 2018
Kurier Galicyjskinr 21 (313); nr 20 (312)Ivano-Frankivsk: Mirosław Rowicki, 2018
Kwartalnik Historii Kultury Materialnej2Warszawa: Instytut Archeologii i Etnologii PAU, 2018
Midrasz : pismo żydowskienr 5 (205)Warszawa: Stowarzyszenie Midrasz, 2018
Młoda Muzeologia2Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018
Mówią Wiekinr 11 (706)Warszawa: Bellona, 2018
New Eastern Europe6 (34)Wrocław: Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego, 2018
Novaâ Pol'ša10 (211)Kraków: Instytut Książki, 2018
Nowa Europa Wschodnia6 (58)Wrocław: Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego, 2018
Ochrona Zabytków1 (272)Wrocław: Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego, 2018
Orońsko : kwartalnik rzeźby4 (113)Orońsko: Centrum Rzeźby Polskiej, 2018
Przegląd Biblioteczny3Orońsko: Centrum Rzeźby Polskiej, 2018
Słownik Historyczno-Geograficzny Województwa Krakowskiego w ŚredniowieczuCz. 5, z. 1Kraków: Towarzystwo Naukowe "Societas Vistulana", 2016
Zarządzanie w KulturzeT. 19 nr 1; T. 18 nr 2Kraków: Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2018
Život : kultúrno-spoločenský časopisč. 11Kraków: Towarzystwo Słowaków w Polsce, 2018