Dojrzali do Sztuki

Dojrzali do Sztuki

Dojrzali do Sztuki. Spotkania dla seniorów w Galerii MCK

To propozycja dla osób dysponujących wolnym przedpołudniem i chcących poszerzyć swoją wiedzę z zakresu kultury i sztuki. Spotkania opierają się na formule prelekcji historyka sztuki po której jest czas na dyskusję przy słodkim poczęstunku i herbacie. Na koniec, dla chętnych oferujemy bezpłatne zwiedzanie w towarzystwie przewodnika aktualnie prezentowanej w Galerii MCK wystawy.

Harmonogram 2017/2018:

10 listopada 2017, godz. 11:00 

Nowoczesność i eksperyment

Zagadnienie mieszkalnictwa było w dwudziestoleciu międzywojennym jednym z najważniejszych problemów projektowych architektury. Chcąc polepszać warunki życia najmniej uprzywilejowanych grup społecznych, architekci poszukiwali dla tworzonych przez nich budynków nowych punktów odniesienia, zasad konstruowania oraz rozwiązań technicznych. Procesy modernizacyjne obejmować miały również społeczeństwo, wraz trybem życia człowieka, sposobami spędzania wolnego czasu czy kształtowaniem relacji społecznych. Wykład będzie poświęcony tej szczególnej pozycji architektury omawianego okresu, z jednej strony silnie naznaczonej przez eksperyment artystyczny, z drugiej zaś wyrażającej potrzebę bliższego zaangażowania twórców w kształtowanie otoczenia człowieka.

Po wykładzie zapraszamy na autorskie oprowadzanie po wystawie fotografii Balkan Playground. Michał Korta

prowadzenie: Małgorzata Jędrzejczyk


8 grudnia 2017, godz. 11:00 
Sacrum z żelazobetonu

W okresie dwudziestolecia międzywojennego w Polsce powstały liczne realizacje sakralne. Potrzeba scalenia kraju po zaborach oraz zbudowania poczucia jedności mieszkańców, czy rozwój miast do których przyłączano nowe dzielnice, były głównymi czynnikami, które wpłynęły na potrzebę budowy świątyń w całej Polsce. Ich forma architektoniczna, była uwarunkowana przez takie czynniki jak działalność ruchu odnowy liturgicznej. Odwoływała się również do nowych trendów w architekturze światowej: modernizmu i funkcjonalizmu. Te ostatnie wykorzystywały na dużą skalę beton zbrojony, który pozwalał na osiągnięcie niemożliwych dotychczas efektów – redukcji ścian nośnych, stosowania olbrzymich przeszkleń czy fantazyjnych sklepień.

prowadzenie: Helena Postawka-Lech


12 stycznia 2018, godz. 11:00 
Miasto masa maszyna

Nowoczesne miasta fascynowały i przerażały. Wynalezienie w XIX wieku maszyny parowej, gwałtowna industrializacja oraz urbanizacja doprowadziły do narodzin nieznanej dotąd rzeczywistości. Nowe wówczas media, takie jak fotografia czy film, stały się przestrzenią, w której owe olśnienia i lęki znajdowały swoją wizualną odpowiedź. Styczniowy wykład będzie poświęcony obrazowym reprezentacjom nowoczesności, obecnych w fotomontażach, fotografiach  czy twórczości filmowej.

 prowadzenie: Małgorzata Jędrzejczyk

9 lutego 2018, godz. 11:00 
Ikony nowoczesności

Wykład zostanie poświęcony przeobrażeniom krajobrazów architektonicznych polskich miast po 1989 roku. Wśród nowych ikon architektury ważna grupę stanowią budynki zaprojektowane dla instytucji kultury, jak  Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie czy nowa siedziba Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach. Podczas spotkania zostaną omówione wybrane i niejednokrotnie uznane już za ikoniczne przykłady współczesnych realizacji architektonicznych a także tendencje zauważalne we współczesnej  polskiej architekturze.

prowadzenie: Małgorzata Jędrzejczyk


Poprzednie spotkania:

11 sierpnia 2017, godz. 12.00
Poszukiwanie formy

Twórczość Ivana Meštrovića może być postrzegana jako wyraz tendencji panujących w sztuce pod koniec XIX oraz w pierwszych dekadach XX wieku. Można ją potraktować jako próbę zamknięcia  w rzeźbie duchowej historii ludów południowosłowiańskich - legend, przypowieści, tradycji czy pamięci o wielkich bohaterach, będąc tym samym głosem w dyskusji na temat kształtowania się narodowych języków sztuki. Prace Ivana Meštrovića mają również wymiar uniwersalny i prowokują pytania o istnienie ponadnarodowych tendencji formalnych, określających ówczesną twórczość rzeźbiarską. Fascynacja secesją oraz oddziaływanie symbolizmu widoczne w początkowej fazie twórczości, w późniejszych latach ustępują tendencjom ekspresjonistycznym oraz postępującej kubizacji form i redukcji detalu. Stają się tym samym ważnym komentarzem na temat przekształceń, którym w owym czasie ulegała cała sztuka europejska. 

Prowadzenie: Małgorzata Jędrzejczyk

8 września 2017, godz. 11.00
Walka o wpływy – pomniki

Przestrzenie miast od wieków stanowią obszar manifestowania przez reprezentantów władzy swojej siły politycznej i teren walki o dominację przestrzenną między różnymi grupami społecznymi. Oprócz architektury to właśnie rzeźba pomnikowa stanowi ważne oręże w tego typu symbolicznych starciach. Podczas wykładu zostaną omówione wybrane przykłady z historii obecności rzeźby w przestrzeniach miejskich, jak również zostaną przeanalizowane przekształcenia formalne, jakie dokonywały się przez wieki w tym obszarze. Szczególna uwaga zostanie przy tym poświęcona przeobrażeniom i nowym rozwiązaniom w obszarze rzeźby pomnikowej w sztuce XX wieku.

Prowadzenie: Małgorzata Jędrzejczyk

13 października 2017, godz. 11.00
Wiedeńskość Ivana Meštrovića

Ivan Meštrovića był artystą, którego biografia związana jest różnymi światowymi metropoliami. Mieszkał i tworzył, m.in. w Rzymie, Paryżu, Londynie czy Nowym Jorku, jednak na tej mapie szczególne miejsce zajmuje Wiedeń. Nie jest to jedynie wynikiem studiów na wiedeńskiej Akademie der Bildenden Künste. Owa wiedeńskość promieniowała na niego szerzej i była to zasługa zarówno oddziaływania wielkich autorytetów ówczesnego świata sztuki i architektury (Otto Wagner, Egon Schiele, Gustav Klimt, Józef Hoffmann, Max Klinger), jak również specyficznego klimatu intelektualno-duchownego, który panował wówczas w stolicy Austro-Węgier. Freudowskie badania nad psychoanalizą, radość życia, którą przepełnione było nocne życie miasta, szaleńcze tempo rozwoju metropolii i radykalne przekształcenia urbanistyczne, wielonarodowy charakter społeczeństwa, awangardowość artystów skupionych wokół Secesji Wiedeńskiej, ale i szukanie oparcia w spektakularnej przeszłości cesarstwa i ucieczce w świat symboli stały się podłożem, na którym ukonstytuowała się postawa twórcza Meštrovića.

Prowadzenie: Małgorzata Jędrzejczyk


Oferta edukacyjna skierowana dla seniorów jest objęta patronatem "Głosu Seniora"

  

×
Dodano do koszyka:

Kontynuuj zakupy Przejdź do koszyka