Zarządzanie miejscami wpisanymi na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO w Polsce i w Norwegii

Zarządzanie miejscami wpisanymi na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO w Polsce i w Norwegii

Przejdź do publikacji

Zarządzanie miejscami wpisanymi na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO w Polsce i w Norwegii, Jacek Purchla (red. nauk.), Międzynarodowe Centrum Kultury, Kraków: 2011.


Publikacja jest owocem dwuletniego projektu Zarządzanie miejscami wpisanymi na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO w Polsce i w Norwegii (2009–2011), który stał się platformą wymiany doświadczeń pomiędzy polskimi i norweskimi przedstawicielami instytucji odpowiedzialnych za zarządzanie dziedzictwem, a także szansą na zainicjowanie bezpośredniej współpracy konkretnych zespołów i instytucji z obu krajów.
Norweskim partnerem Międzynarodowego Centrum Kultury była w tym przedsięwzięciu Dyrekcja Ochrony Dziedzictwa Kulturowego (Riksantikvaren) w Oslo.

Kryterium wyboru miejsc było podobieństwo merytoryczne obiektów na Liście UNESCO w obu krajach oraz podobna problematyka ochrony. Celem było porównanie analogicznych miejsc w Polsce i w Norwegii w 4 grupach tematycznych: 1. Układy urbanistyczne dużych miast  2. Dziedzictwo poprzemysłowe na przykładzie miast górniczych  3. Kościoły drewniane  4. Krajobrazy kulturowe.
Książka zawiera obszerny materiał ilustracyjny.
×
Dodano do koszyka:

Kontynuuj zakupy Przejdź do koszyka