Protecting and Safeguarding Cultural Heritage

Protecting and Safeguarding Cultural Heritage

Przejdź do publikacji

Protecting and Safeguarding Cultural Heritage, Jacek Purchla (red. nauk.), Międzynarodowe Centrum Kultury, Kraków: 2011.

Systems of Management of Cultural Heritage in the Visegrad Countries

Publikacja jest owocem spotkania ekspertów krajów Grupy Wyszegradzkiej, Czech, Polski, Słowacji i Węgier w czerwcu 2010 roku na temat ochrony i zarządzania dziedzictwem kulturowym.
Procesy transformacji zachodzące w Europie Środkowej w istotny sposób zmieniły nasz stosunek do dziedzictwa kulturowego i wymusiły nowe podejście do jego ochrony. Klasyczne pojęcie zabytku zastąpione zostało szerszym pojęciem dziedzictwa. Zmiana krajobrazu kulturowego w procesie globalizacji i transformacji spowodowała konieczność zmiany systemu ochrony dziedzictwa kulturowego. Eksperci przedstawiają swoje spostrzeżenia i sugestie co do rozwiązań systemowych w tym zakresie dzisiaj i w przyszłości.
Książka zawiera obszerny materiał ilustracyjny.
×
Dodano do koszyka:

Kontynuuj zakupy Przejdź do koszyka