Misja

Misja

Działalność Międzynarodowego Centrum Kultury skupia się na wielowymiarowym podejściu do dziedzictwa kulturowego. Nasze zainteresowania obejmują: dorobek cywilizacji europejskiej, wielokulturowość Europy Środkowej, tożsamość i pamięć, dialog kultur i społeczeństw, ochronę zabytków, politykę kulturalną, fenomen miasta historycznego, a także genezę i rozwój sztuki nowoczesnej.

Międzynarodowe Centrum Kultury to:
  • miejsce spotkań i refleksji na temat dziedzictwa,
  • ośrodek badań nad dziedzictwem,
  • biblioteka wiedzy z zakresu dziedzictwa,
  • centrum informacji o dziedzictwie oraz
  • przystań sztuki i architektury.
MCK jest narodową instytucją kultury o charakterze naukowo-badawczym, edukacyjnym i informacyjnym. Hasłem wywoławczym naszej działalności jest interdyscyplinarność. Działamy na wielu polach, łączymy różne punkty widzenia, korzystamy z dorobku wielu dziedzin, by w sposób jak najszerszy, a równocześnie spójny i obiektywny móc dzielić się wiedzą z zakresu dziedzictwa kulturowego w wymiarze uniwersalnym. Naszą podstawową misją jest kształtowanie i propagowanie nowej postawy wobec wspólnego dziedzictwa europejskiego, wspieranie kulturalnej integracji Europy i ochrony jej dorobku kulturowego.
×
Dodano do koszyka:

Kontynuuj zakupy Przejdź do koszyka